Organisationspsykologi og Intervention

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er en grundlæggende introduktion til arbejds- og organisationspsykologien. Den psykologiske forståelse af organisationer og arbejdsliv baseres primært på socialpsykologien, der handler om samspillet mellem mennesker og om individet i den sociale kontekst. Organisationspsykologiens procesopfattelse af det organisatoriske liv fremhæves idet der fokuseres på, hvordan de organisatoriske strukturer og systemer udvikles, opretholdes og ændres gennem relationer, interaktion og kommunikation mellem mennesker. Der anlægges en etisk og kritisk opmærksomhed på psykosociale problematikker om læring/fortrængning, udfoldelse/hæmning og trivsel/belastning i den organisatoriske kontekst, herunder kendskab til og kritisk opmærksomhed på problematikker af teknologisk karakter (såsom fx technological stress og zoom fatigue). Modulet introducerer desuden til intervention i organisationer med fokus på forskellige tilgange til konsulentroller og interventionsprocesser. Disse tilgange kan veksle fra stringent forskningsbaserede tilgange til åbne, konsultative tilgange. Endvidere vil tilgangene befinde sig på et kontinuum fra ekspertcentrede og –styrede til procesorienterede og participatoriske eller direkte deltagerstyrede tilgange.

Læringsmål

Viden

 • Centrale og aktuelle psykologiske problematikker i arbejdsliv og organisationer, herunder teknologiernes rolle i arbejdslivet
 • Grupper og individualitet i socialpsykologisk perspektiv
 • Fremtrædende arbejds- og organisationspsykologiske teorier og centrale begreber
 • Centrale arbejds- og organisationspsykologiske interventionsmetoder
 • Udvalgte interventionsmodelles videnskabs- og læringsteoretiske fundament.

Færdigheder

 • At anvende relevante begreber og teorier på problematikker i arbejds- og organisationspsykologiske kontekster
 • At analysere arbejds- og organisationspsykologiske problemstillinger
 • At diskutere og analytisk kritisere arbejds- og organisationspsykologiske tilgange.
 • Kritisk at analysere anvendelsen af individuelle og organisatoriske interventionsmodeller ud fra de organisatoriske problemstillinger, som de er rettet mod at håndtere og ud fra de løsningsmodeller, som de stiller op.

Kompetencer

 • At arbejde teoretisk, metodisk og udviklingsorienteret med arbejds- og organisationspsykologiske problemstillinger
 • At vurdere, bedømme og anvende arbejds- og organisationspsykologiske interventioner
 • At anlægge procesperspektiver på arbejds- og organisationspsykologiske problematikker.

Undervisningsform

Vedr. undervisningsform henvises til studieordningens §17. Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet. Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisationspsykologi og Intervention
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet afsluttes på 4. semester med kombineret skriftlig og mundtlig prøve. Eksaminationen tager udgangspunkt i projektrapporten.

Gruppestørrelse: 4-5 studerende.

Omfang: Min 40 og max 50 normalsider.

Prøvetid: Jfr. studieordningens §17 stk. 4
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganizational Psychology and Intervention
ModulkodeBAOL20229
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i organisatorisk læring
StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet