Bachelorprojekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Bachelorprojektet skal demonstrere den studerendes evne til på kvalificeret vis at identificere, analysere og bearbejde problemorienterede problemstillinger inden for et afgrænset organisatorisk læringsfelt. I forbindelse hermed skal den studerende kunne formidle sine resultater og sin viden korrekt og adækvat mundtligt og skriftligt, samt kunne redegøre for og reflektere over eget arbejde med at understøtte og fremme egen læring via problembaseret læring.

Den modulansvarlige godkender emnet for bachelorprojektet på baggrund af en kort beskrivelse af emne og problemformulering.

Læringsmål

Viden

  • En afgrænset, relevant problemstilling inden for området organisatorisk læring
  • Reflekteret forståelse af teori, metode og praksis, som gør undersøgelse af bachelorprojektets emne og specifikke problemstillinger mulig og relevant.

Færdigheder

  • At anvende uddannelsens videnskabelige metoder og redskaber, herunder digitale værktøjer, til at undersøge bachelorprojektets særlige emne og problemstillinger
  • At kunne vurdere bachelorprojektets teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller til undersøgelse heraf
  • At formidle en klar og relevant analyse af bachelorprojektets særlige emne og problemstilling og herigennem give et konkret bud på samfundsvidenskabens anvendelighed i praktisk forandringsarbejde
  • På højt niveau at reflektere over egen læring i forbindelse med problembaseret projektarbejde.

Kompetencer

  • På højt niveau at planlægge og gennemføre et problemorienteret projekt inden for et selvvalgt felt af organisatorisk læring samt, understøtte og fremme egen læring.

Undervisningsform

Vedr. undervisningsform henvises til studieordningens §17. Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet. Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Modulet afsluttes på 6. semester med en ekstern kombineret skriftlig og mundtlig prøve. Eksaminationen tager udgangspunkt i den udarbejdede projektrapport.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider. Resumeet indgår ikke i det fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

Gruppestørrelse: Op til 5 studerende.

Omfang:
1 studerende: min. 25 og max 30 normalsider
2-3 studerende: min. 45 og max 55 normalsider
4-5 studerende: min. 50 og max 60 normalsider

Prøvetid: Jfr. studieordningens §17 stk. 4
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor Project
ModulkodeBAOL202215
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i organisatorisk læring
StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet