Virksomhedskommunikation

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet giver en indføring i de centrale og aktuelle problemstillinger, der konstituerer feltet strategisk virksomhedskommunikation. Modulet går i dybden med udvalgte, aktuelle temaer inden for den strategiske virksomhedskommunikation. I det interne perspektiv er der tale om introduktion til planlægning af interne kommunikationsflows, HR-kommunikation, og videnskommunikation. I det eksterne perspektiv er der tale om indføringer i stakeholderkommunikation, markedskommunikation, CSR og employer branding. Ud over at modulet således giver et bredt teoretisk fundament i relation til centrale aspekter af den strategiske tilgang til virksomhedskommunikation, er modulet ligeledes kendetegnet ved en anvendelsesorienteret komponent. Det betyder, at modulet løbende omsætter det teoretiske fundament til praksis i forhold til at identificere, analysere og vurdere udvalgte, relevante virksomhedskommunikative problemstillinger, der knytter sig til virksomhedens strategiske kommunikation med de stakeholdere, som virksomheden er afhængig af.

Læringsmål

Viden

  • En strategisk tilgang til virksomhedens kommunikation
  • Grundlæggende teorier inden for strategisk virksomhedskommunikation
  • De teknologiske aspekter af virksomhedskommunikation.

Færdigheder

  • At anvende principperne for problembaseret læring i relation til strategisk virksomhedskommunikation
  • At identificere, analysere og vurdere virksomhedskommunikative problemstillinger
  • At designe teoretisk velfunderede løsningsforslag til virksomhedskommunikative problemstillinger.

Kompetencer

  • At kunne se virksomhedskommunikation fra en strategisk vinkel
  • At kunne formidle sin teoretiske viden i relation til virksomhedskommunikative problemstillinger
  • At kunne anvende virksomhedskommunikation til løsning af konkrete kommunikative problemstillinger.

Undervisningsform

Vedr. undervisningsform henvises til studieordningens §17. Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet. Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVirksomhedskommunikation
Prøveform
Skriftlig
En intern individuel skriftlig prøve. Prøven har form af en skriftlig 48 timers hjemmeopgave.

Omfang: Min. 6 og max. 10 normalsider.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCorporate Communication
ModulkodeBAOL202214A
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i organisatorisk læring
StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet