Strategiimplementering og forandringsledelse

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Der introduceres på dette modul til strategi som begreb og dens historiske udvikling. Ligeledes introduceres til de mest fremtrædende og mest anvende teoretiske positioner inden for strategifeltet. Strategi som afsæt for organisatorisk læring behandles, og der arbejdes med implementering af strategi i daglig organisatorisk praksis som en vekselvirkning mellem top-down og bottom-up processer. Der knyttes an til centrale forandringsledelsesperspektiver med henblik på planlægning og gennemførelse af organisatoriske forandringer med afsæt i organisationens strategi og der inddrages teorier om betydningen af medarbejderinddragelse og co-creation.

Læringsmål

Viden

  • Strategifeltets hovedpositioner og historiske udvikling
  • Strategiske styringsværktøjer og deres anvendelsesmuligheder
  • Teorier om medarbejderinddragelse i strategiprocesser
  • Forandringsledelse i et organisatorisk læringsperspektiv.

Færdigheder

  • På et kritisk videnskabelig grundlag at kunne identificere og analysere forskellige typer af strategiske tiltag
  • På videnskabeligt grundlag at kunne identificere organisationers fremtidig udviklings- og læringsbehov med afsæt i strategiske tiltag
  • At foretage velunderbyggede vurderinger og kvalificerede valg af metoder inden for forandringsledelse og medarbejderinddragelse.

Kompetencer

  • Kritisk at argumentere for muligheder og barrierer ved anvendelsen af forskellige strategi positioner
  • At udarbejde kvalificerede forslag til organisatoriske forandringer med afsæt i strategiske tiltag
  • At kunne vælge relevante fremgangsmåder til implementering af strategi.

Undervisningsform

Vedr. undervisningsform henvises til studieordningens §17. Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet. Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnStrategiimplementering og Forandringsledelse
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Individuel synopsis som afsæt for mundtlig eksamen.

Omfang: Min 8 og max 12 normalsider.
Prøvetid: Jfr. studieordningens §17 stk. 4
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelImplementation of Strategies and Change Management
ModulkodeBAOL202210B
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i organisatorisk læring
StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet