Problembaseret læring i teori og praksis

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter en grundig introduktion til problembaseret læring og projektarbejde og har til formål, at give den studerende grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde med problemorienteret projektarbejde inden for et givent fagligt felt eller en organisation. Centralt står arbejdet med problemanalyse og problemformulering, knyttet til den efterfølgende metodiske planlægning, styring og gennemførelse af et miniprojekt. Der arbejdes med gruppeprocesser og konflikthåndtering med henblik på understøttende læringsmiljøer. Den studerende tilegner sig herudover begyndende viden om søgning og bearbejdning af faglitteratur og information, akademisk skriftlig fremstilling og kildehåndtering. Gennem modulets forskellige aktiviteter arbejder den studerende med udvikling af egen E-portfolio og refleksioner med det formål at understøtte og kvalificere den studerendes evne til egen læring og kompetenceudvikling. Modulet afsluttes med et mini-gruppeprojekt, der tilknyttes den studerendes E-portfolio.

Læringsmål

Viden

 • At arbejde problemorienteret med samfundsvidenskabelige (og humanistiske) problemstillinger i forhold til et givent fagligt emne og/eller en organisation
 • At arbejde med problemanalyse og forskellige problemsformuleringstyper, planlægning og gennemførelse af et miniprojekt
 • Studieteknik i relation til individuel og fælles studiearbejde, gruppearbejde og seminarer samt vejledning og forelæsninger
 • Hovedelementer i en projektrapport og forskellige former for opbygning af projektrapporter
 • Metoder og tilgange til at planlægge og understøtte egen læring via systematisk arbejde med refleksion og portfolio-arbejde, herunder viden om og forståelse af, hvordan digitale systemer kan anvendes til at kvalificere portfolio-arbejdet.

Færdigheder

 • At identificere og udarbejde en problemformulering herunder begrunde, dokumentere og afgrænse en problemstilling (inden for et angivet fagligt tema og/eller enorganisation)
 • Færdigheder i at samarbejde med andre i forbindelse med løsning af fagligeproblemstillinger
 • Akademisk argumentation og fremstilling
 • Søgning af faglitteratur og information med anvendelse af relevante digitale redskaber samt kritisk håndtering af tekster og kildemateriale
 • Reflektere over egen læring i forbindelse med problembaseret projektarbejde og E-portfolio-arbejde.

 

Kompetencer

 • At definere og udarbejde en velafgrænset problemformulering
 • Argumentere for valg af problemformuleringstype
 • At planlægge, styre og gennemføre projekter med henblik på at skabe sammenhæng mellem et projekts forskellige elementer
 • Indgå fagligt og social i gruppearbejde
 • At planlægge, understøtte og fremme egen læring ved anvendelse af forskellige metodikker, herunder relevante digitale metodikker.

Undervisningsform

Vedr. undervisningsform henvises til studieordningens §17. Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet. Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProblembaseret læring i teori og praksis
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig på baggrund af et skriftligt gruppeminiprojekt, samt individuelle refleksioner over det faglige- og proces-orienterede arbejde med projektet, samt individuelle design for E-portfoliearbejdet. Der gives feedback fra eksaminator og intern medbedømmer.
Med henblik på at styrke den fælles læring og vidensdelingen på holdet overværer en gruppe af medstuderende eksaminationen som reflekterende team, observatører og medlærende.

Miniprojekt: 3-5 normalsider pr. studerende.
Refleksionsark: 1-2 normalsider pr. studerende.
Gruppestørrelse: 4-5 studerende.

Prøvetid: 15 min. pr. studerende i gruppen og 10 min. til votering (samlet tid for gruppen).
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProblem Based Learning in Theory and Practice
ModulkodeBAOL20221
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i organisatorisk læring
StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet