Organisatorisk Læring og Samarbejde i og blandt Organisationer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet tager udgangspunk i, hvorfor og hvordan forskellige organisatoriske aktører arbejder på tværs af organisatoriske grænser for både at nå egne - og fælles mål. Der vil blive arbejdet med forskellige tilgange til organisatorisk samarbejde i og på tværs af organisationer. Endvidere arbejdes der med vidensociologiske perspektiver. Modulet beskæftiger sig med både offentlige, private, og offentlig-private samarbejder, ligesom samarbejder med frivillige organisationer og tredje sektor også introduceres.

Læringsmål

Viden

  • Teoretiske perspektiver på intra- og interorganisatoriske samarbejder
  • Forskellige former for intra- og interorganisatoriske samarbejder samt forskelle og ligheder mellem disse
  • Hvordan viden skabes, deles og anvendes på tværs af indre og ydre organisatoriske grænser
  • Teoretiske vinkler på opbygning af relationer i organisatoriske samarbejder.

Færdigheder

  • At forstå fordele og ulemper ved forskellige intra- og interorganisatoriske samarbejdsformer
  • At diskutere forskellige samarbejdsformers indflydelse på hvordan viden skabes og deles i organisatoriske samarbejder
  • At diskutere overgange mellem intra- og interorganisatorisk læring.

Kompetencer

  • At argumentere kritisk for hvilke former for intraorganisatorisk samarbejde der passer til en konkret mulighed
  • At kunne forholde sig kritisk til en given organisations samarbejdsformer og sætte den i forhold til organisationens samarbejdsbehov
  • At diskutere fordele og ulemper ved forskellige samarbejdsformer på tværs af organisatoriske grænser og disse samarbejdsformers indflydelse på hhv. den intra- og interorganisatoriske læring.

Undervisningsform

Vedr. undervisningsform henvises til studieordningens §17. Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet. Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisatorisk Læring og Samarbejde i og blandt Organisationer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Individuel udarbejdet synopsis og mundtligt dialog på baggrund her af.

Omfang: Min 8 og max 10 normalsider.

Prøvetid: Jfr. studieordningens §17 stk. 4
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganizational learning and cooperation in and among organizations
ModulkodeBAOL20207
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i organisatorisk læring
StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet