Evaluering af Læreprocesser

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omhandler, hvordan organisatoriske forbedrings- og udviklingsaktiviteter vurderes og/eller evalueres. Der lægges vægt på evalueringsmetoder til at fastlægge, identificere og vurdere effekten af forskellige forbedrings- og udviklingsaktiviteter, ligesom andre systematiske metoder og tilgange til organisatorisk udvikling med udgangspunkt i løbende evaluering inddrages. Endeligt perspektiveres der til, hvordan organisationer og disses medarbejdere kan opøve deres evne til at arbejde med og anvende formative og summative evalueringsformer for at forbedre organisatorisk udvikling og læring.

Læringsmål

Viden

  • Forskellige teoretiske tilgange til evaluering af processer, og effekter
  • Evalueringsmetoder til at vurdere – og videreudvikle forbedrings- og udviklingsaktiviteter i såvel private og offentlige organisationer
  • Sammenhænge mellem forskellige typer af problemstillinger og begrænsninger, der eksisterer i at vurdere/evaluere processer og effekter af indsatser i forbindelse med disse.

Færdigheder

  • At rammesætte, planlægge og gennemføre evaluering af processer og effekter
  • Vurdere fordele og ulemper ved at anvende forskellige evalueringsmetoder til at udvikle organisationer og arbejdsgange heri med udgangspunkt i forskellige tilgange til studiet af udvikling og læring.

Kompetencer

  • At reflektere selvstændigt og kritisk over tilgange og metoder til at vurdere/evaluere processer og effekter af forbedrings- og udviklingsindsatser i organisationer
  • At tilrettelægge, håndtere og gennemføre relevante vurderings- og/eller evalueringsundersøgelser af konkrete problemstillinger.

Undervisningsform

Vedr. undervisningsform henvises til studieordningens §17. Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet. Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEvaluering af Læreprocesser
Prøveform
Skriftlig
En skriftlig, individuel 3-dages hjemmeopgave.

Omfang: Min. 8 og max. 10 normalsider.
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEvaluation of learning processes
ModulkodeBAOL20206
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i organisatorisk læring
StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet