Læringsteori og Organisatorisk Læring

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet indeholder en grundlæggende introduktion af læringsteori og organisatorisk læring. Derved tilegner den studerende sig den nødvendige viden og kunnen til at analysere, vurdere og anvende centrale teorier, forståelser og problemstillinger inden for læringsteori og organisatorisk læring. Dette inkluderer viden om, hvordan individuelle og organisatoriske læreprocesser udvikles i samspil mellem mennesker og deres omverden. Der arbejdes med, hvordan organisationers strukturer og processer kan påvirke medarbejdere og organisationers læring og udvikling, herunder også en indsigt i mulighederne for at designe læringsstøtte inden for organisationens rammer. Modulet skal således give den studerende grundlag for at vurdere, hvordan forskellige former for læring og organisatorisk læring kan undersøges og evalueres.

 

Med afsæt i modulets teorier og begreber udarbejdes et refleksionsark. Refleksionsarket indgår i den samlede portfolio, der viser de studerendes refleksioner over gruppeprocessernes betydning for læringsudbyttet.

Læringsmål

Viden

  • Den historiske udvikling og videnskabelige hovedpositioner inden for læringsteori og teorier om organisatorisk læring.
  • Læring i forskellige kontekster samt de sociale rammers betydning for individuelle og kollektive læreprocesser.
  • Udvikling og anvendelse af kompetencer og kvalifikationer.

Færdigheder

  • At vurdere relevansen af forskellige teoretiske tilgange til forståelse af læreprocesser.
  • At analysere læreprocesser i forskellige kontekster med udgangspunkt læringsteori og/eller teorier om organisatorisk læring.
  • I at analysere og fremme såvel uformelle som formelle former for læring

Kompetencer

  • Bruge modulets teoretiske begreber og modeller til at identificere, undersøge og analysere en relevant læringsmæssig problemstilling i en organisation.
  • Vurdere og reflektere over projektsamarbejdets betydning for læringsudbyttet.

Undervisningsform

Vedr. undervisningsform henvises til studieordningens §17. Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet. Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLæringsteori og Organisatorisk Læring
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet afsluttes med en ekstern kombineret skriftlig og mundtlig prøve. Eksaminationen tager udgangspunkt i projektrapporten og refleksionark.

Gruppestørrelse: min. 4 og max. 5 studerende.

Omfang: Min. 15 og max 20 normalsider pr. studerende i gruppen.

Prøvetid: Jfr. studieordningens §17 stk. 4
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLearning theory and organizational learning
ModulkodeBAOL20204
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i organisatorisk læring
StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet