Digitalisering og Teknologiledelse

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet tager udgangspunk i private og offentlige organisationers digitale transformation. Forskellige muligheder og barrierer til implementering og forankring af digitale teknologier og It-systemer præsenteres ligesom forskellige teknologiers og systemers potentiale i en virksomhed eller offentlig organisation med et fokus på en etisk tilgang til teknologien. Modulet tager fat på de ledelsesmæssige behov og vilkår, der opstår i en digitaliseringsproces ligesom teknologiledelse i forhold til digitaliseringsstrategi og innovationsprocesser.

Læringsmål

Viden

 • Muligheder og barrierer ved implementering af digitale teknologier og It-systemer
 • Forskellige teknologiers og systemers potentiale i en virksomhed eller offentlig organisation
 • Etiske spørgsmål og problemstillinger ved digital transformation
 • Ledelsesmæssige vinkler på digitaliseringsprocesser. 

Færdigheder

 • At forstå muligheder og barrierer ved implementering af digitale teknologier og It-systemer
 • At identificere forskellige teknologiers og systemers potentiale i en virksomhed eller offentlig organisation
 • At definere etiske spørgsmål og problemstillinger ved digital transformation
 • At redegøre for ledelsesmæssige vinkler på digitaliseringsprocesser.

Kompetencer

 • At identificere og diskutere muligheder og barrierer ved implementering og brug af digitale teknologier og It-systemer
 • At argumentere kritisk for etiske tilgange og ledelsesmæssige vinkler i forhold til digitaliseringsprocesser
 • At udforme relevant og begrundet prototyping med afsæt i konkrete praksiseksempler.

Undervisningsform

Vedr. undervisningsform henvises til studieordningens §17. Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet. Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDigitalisering og Teknologiledelse
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Gruppeeksamen på baggrund af case udarbejdet som prototype og synopsis. Mundtlig dialog om hhv. prototype og synopsis.

Gruppestørrelse: Min. 2 studerende og max. 5 studerende.
Omfang: Min. 5 og max. 10 normalsider for hele gruppen.
Prøvetid: Jfr. studieordningens §17 stk. 4
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDigitization and lead technology
ModulkodeBAOL202011
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i organisatorisk læring
StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet