At undersøge læring i organisationer. Undersøgelses- og analysemetode 1

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I dette modul får de studerende et overblik over principperne i de mest udbredte kvalitative og kvantitative metoder inden for samfundsvidenskab, og hvordan disse metoder kan anvendes til at undersøge læring i forskellige organisatoriske kontekster. Videnskabsteoretiske forudsætninger for metoderne behandles.

Læringsmål

Viden

  • samfundsvidenskabelige metoder til undersøgelse af organisatorisk læring og disse metoders mu-ligheder og begrænsninger
  • videnskabsteoretiske forudsætninger for samfundsvidenskabelige metoder til undersøgelse af organisatorisk læring, herunder forholdet mellem kvalitative og kvantitative metoder samt forholdet mellem forskning og evaluering
  • begreber og principper for forskellige udbredte metoder til dataindsamling, herunder surveyunder-søgelser, registerdata, kvalitative interviews, observation samt tekstanalyse

Færdigheder

  • at opsøge og tilegne sig resultater af samfundsvidenskabelige undersøgelser af organisatorisk læring
  • at vurdere samfundsvidenskabelige undersøgelsers forskningsmetodiske kvalitet og videnskabelige grundlag
  • at anvende udbredte samfundsvidenskabelige til dataindsamling

Kompetencer

  • at kunne vælge relevante samfundsvidenskabelige metoder til at undersøge problemstillinger inden for organisatorisk læring
  • at kunne reflektere selvstændigt og kritisk over forskellige empiriske metoder muligheder og be-grænsninger

Undervisningsform

Undervisningen rummer arbejde med cases og øvelser, og der knyttes forbindelse til metodespørgsmål i de studerendes projektarbejde.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAt undersøge læring i organisationer. Undersøgelses- og analysemetode 1
Prøveform
Skriftlig
Modulet afsluttes på 3. semester med en intern individuel prøve. Som udgangspunkt for prøven udformer den studerende en synopsis. Prøven former sig som en diskussion med udgangspunkt i synopsis, men med inddragelse af elementer fra modulets samlede område.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelExploring learning in organisations. Methods of investigation and analysis I.
ModulkodeBAOL20199
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i organisatorisk læring
StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet