Organisatorisk læring

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet indeholder en grundlæggende introduktion til og gennemgang af, hvad læring og videnanvendelse betyder for organisationer, perspektiver på organisatorisk læring, human ressource management strategier i relation til organisatorisk læring samt forankring af organisatoriske læreprocesser. Modulet skal give de studerende en generel forståelse for, hvad organisatorisk læring betyder i forhold til udviklingen af private såvel som offentlige organisationers strategi, kultur, struktur og teknologianvendelse samt, hvordan læring kan forankres og ledes i et strategisk perspektiv.

Læringsmål

Viden

  • centrale teorier om læring og videnanvendelse i organisationer
  • centrale teorier om organisatorisk læring
  • centrale teorier om Human ressource management strategier
  • centrale teorier om evaluering af organisatorisk læring

Færdigheder

  • at analysere læring og videnanvendelse i organisationer, herunder positioner, relationer og betin-gelser for læring i organisationer.
  • at analysere og diskutere organisatorisk læring ud fra et human ressource management perspektiv

Kompetencer

  • at analysere, sammenligne og kritisk vurdere synspunkter vedrørende teorier om organisatorisk læring
  • at evaluere og konsekvensvurdere læreprocesser i organisatoriske kontekster
  • selvstændigt at kunne indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde indenfor fagfeltet med en profes-sionel tilgang

Undervisningsform

Undervisningen finder sted i form af projektarbejde og kurser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganizational learning
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet afsluttes på 3. semester med en ekstern kombineret skriftlig og mundtlig prøve, som kan gennem-føres i grupper på op til 5 studerende. Eksaminationen tager udgangspunkt i en af én eller flere studerende udarbejdet projektrapport.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganizational learning
ModulkodeBAOL20198
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i organisatorisk læring
StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet