Læringsteori

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har til formål at introducere til hovedretningerne i den forskningsbaserede forståelse af menneskers læring, og derved give den studerende den nødvendige viden og kunnen til at analysere, vurdere og anvende centrale teorier, forståelser og problemstillinger indenfor læringsteorifeltet. Dette inkluderer viden om, hvordan læring udvikles gennem af et vekselspil mellem mennesker og deres omverden, samt om hvordan læring påvirker menneskers adfærd og deres potentialer for handling. Endelig skal modulet give den studerende grundlag for at vurdere, hvorledes forskellige former for læring kan undersøges og evalueres. Der lægges specielt vægt på at etablere en grundlæggende forståelse hos den studerende af de sociale rammers betydning for læreprocesserne. Dermed skabes dels en forståelse for, hvordan organisationers strukturer og processer kan påvirke medarbejdernes læring og dels en indsigt i mulighederne for at designe læringsstøtte indenfor organisationens rammer. I forlængelse heraf inkluderer modulet et projekt arbejds-forløb, hvor læreprocesser analyseres under inddragelse af deres sociale kontekst, - deres viden indhold, samt de tilknyttede tilstræbte - og faktiske forandringer.

Læringsmål

Viden

  • hovedretningerne i den forskningsbaserede forståelse af menneskers læring
  • de sociale og organisatoriske rammers betydning for individuelle og kollektive læreprocesser
  • udvikling og anvendelse af kompetencer og kvalifikationer

Færdigheder

  • at vurdere relevansen af forskellige teoretiske tilgange til forståelse af læreprocesser
  • at analysere læreprocesser i forskellige kontekster med udgangspunkt i læringsteori
  • at formidle forskningsbaseret forståelse af læring til forskellige målgrupper

Kompetencer

  • at tilrettelægge og håndtere arbejde med teorier og begreber om læring samt at forbinde disse med komplekse situationer og egne erfaringer
  • at bruge læringsteori til at identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring

Undervisningsform

Undervisningen finder sted i form af kurser, case-arbejde og diskussioner.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLæringsteori
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet afsluttes på 2. semester med en ekstern kombineret skriftlig og mundtlig prøve, som kan genneføres i grupper på op til 5 studerende. Eksaminationen tager udgangspunkt i en af én eller flere studerende udarbejdet projektrapport.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLearning Theory
ModulkodeBAOL20195
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i organisatorisk læring
StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet