Erkendelsesprocesser og produktion af viden

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Dette modul giver grundlæggende viden om forskellige måder at erkende verden på, og hvad det betyder i forhold til produktionen af viden. Modulet omfatter grundlæggende begreber om og redskaber til produktion af viden samt grundlæggende videnskabsteoretiske positioner og deres praktiske implikationer i for-hold til at beskrive, analysere og forstå verden på og dermed producere viden på. Modulet indgår som grundlag for projektarbejdet, der afslutter første semester.

Læringsmål

Viden

  • Forholdet mellem teori, empiri og analyse
  • Grundlæggende kriterier for pålidelighed og gyldighed
  • Grundlæggende videnskabsteoretiske positioner og deres praktiske implikationer for produktion af viden om organisatorisk læring

Færdigheder

  • At opbygge en argumentation og komme fra problemformulering til konklusion
  • At tilegne sig og vurdere videnskabelige teorier, undersøgelser og analyser, herunder at aflæse deres videnskabsteoretiske positioner

Kompetencer

  • At vurdere teksters og udsagns relevans og kvalitet i forhold til givne problemstillinger
  • At kunne vurdere relevans og kvalitet af egen og medstuderendes vidensproduktion

Undervisningsform

Undervisningen omfatter kursusundervisning, herunder arbejde med cases og øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnErkendelsesprocesser og produktion af viden
Prøveform
Skriftlig
Modulet afsluttes på 1. semester med en individuel skriftlig prøve. Prøven består i, at den studerende afle-verer et skriftligt oplæg, og at dette oplæg godkendes af en underviser, som studielederen udpeger.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMethods of knowledge production
ModulkodeBAOL20194
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i organisatorisk læring
StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet