Organisation og samfund

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har til formål at give grundlæggende viden omkring samfundsudviklingen set ud fra en organisati-onsteoretisk optik. Samfundsudviklingen, samfundets institutioner og funktionsmåder relateres til forskellige måder at anskue organisationer på inklusive samfundsudviklingens implikationer i forhold til udviklin-gen og forandring af organisationsstrukturer, processer, kulturer og teknologier. Modulet afsluttes med gennemførelse af et projektarbejde, som integrerer modulets indhold med de øvrige moduler om problemorienteret projektarbejde og produktion af viden.

Læringsmål

Viden

  • samfundsudvikling, samfundets institutioner og funktionsmåder og deres indvirkning på vilkårene for organisationers virke.
  • organisationsteoretiske hovedpositioner set i et historisk og samfundsmæssigt lys
  • grundlæggende teorier og modeller der beskæftiger sig med organisationers struktur, kultur, tek-nologier og processer.

Færdigheder

  • at identificere organisatoriske problemstillinger med afsæt i en samfundsmæssig kontekst
  • at identificere samfundsforholdene betydning for fremkomsten af forskellige organisationstyper
  • at afgrænse, karakterisere og analysere organisationer med afsæt i organisationsteoretiske teorier og modeller
  • at begrunde valg af relevante organisationsteoretiske teorier og modeller i forhold til samfunds-mæssige vilkår.

Kompetencer

  • at udarbejde en problemformulering indenfor modulets tema – herunder dokumentere, begrunde og afgrænse en problemstilling
  • at analysere sammenhængen mellem samfundsforhold og organisationers virke.
  • formidle resultatet af projektarbejdet i et klart og korrekt sprog der overholder videnskabelige kon-ventioner med hensyn til dokumentation

Undervisningsform

Undervisningen finder sted i form af projektarbejde og forelæsninger

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisation og samfund
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet afsluttes på 1. semester med en intern kombineret skriftlig og mundtlig prøve, som kan gennemføres i grupper på op til 5 studerende. I eksamen indgår modul 3 - Problembaseret læring II (5 ects).
Eksaminationen tager udgangspunkt i en af én eller flere studerende udarbejdet projektrapport.
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganisaton and Society
ModulkodeBAOL20192
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i organisatorisk læring
StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet