Organisationspsykologi

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

For at kunne deltage i modulet skal den studerende have bestået eksamener på universitetsniveau svarende til et års studier (60 ECTS).

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet giver en grundlæggende introduktion til arbejds- og organisationspsykologien. Den psykologiske forståelse af organisationer og arbejdsliv er først og fremmest baseret på socialpsykologien, der handler om samspillet mellem mennesker og om individet i den sociale kontekst. Organisationspsykologien anlægger en udpræget procesopfattelse af det organisatoriske liv: Der fokuseres på, hvordan de organisatoriske strukturer og systemer egentlig udvikles, opretholdes og ændres gennem relationer, interaktion og kommunikation mellem mennesker. Det sociale samspil i arbejdslivet og i andre organisatoriske sammenhænge betragtes som uløseligt forbundet med deltagernes kulturelle såvel som personlige værdier og betydninger, der stedse forstærkes eller svækkes, bekræftes eller negligeres gennem samspillet. Med denne indfaldsvinkel anlægges en etisk og kritisk opmærksomhed på psykosociale problematikker om læring/ fortrængning, udfoldelse/ hæmning og trivsel/belastning i den organisatoriske kontekst.

Læringsmål

Viden

 • grundlæggende fænomener og aktuelle problematikker i arbejdsliv og organisationer
 • grupper og individualitet i socialpsykologisk perspektiv
 • fremtrædende arbejds- og organisationspsykologiske teorier
 • centrale arbejds- og organisationspsykologiske begreber
 • centrale arbejds- og organisationspsykologiske metoder

Færdigheder

 • at anvende relevante begreber og teorier på problematikker i arbejds- og organisationspsykologiske kontekster
 • at analysere arbejds- og organisationspsykologiske problemstillinger
 • at diskutere og kritisere arbejds- og organisationspsykologiske tilgange

Kompetencer

 • at vurdere og bedømme arbejds- og organisationspsykologiske indsatser
 • at anlægge procesperspektiver på arbejds- og organisationspsykologiske problematikker
 • at medvirke i anvendelsen af metoder til arbejds- og organisationspsykologisk udvikling

Undervisningsform

 • at vurdere og bedømme arbejds- og organisationspsykologiske indsatser
 • at anlægge procesperspektiver på arbejds- og organisationspsykologiske problematikker
 • at medvirke i anvendelsen af metoder til arbejds- og organisationspsykologisk udvikling

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisationspsykologi
Prøveform
Skriftlig
Modulet afsluttes med en case-baseret skriftlig hjemmeopgave, som skal besvares individuelt og inden for en uge. Besvarelsens omfang skal være 7-10 normalsider (16.800-24.000 grafiske enheder).
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganizational psychology
ModulkodeBAOL201917
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i organisatorisk læring
StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet