Læring og organisation i globalt perspektiv

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I dette modul behandles begreber og viden om især to fænomener. Det første er globale tendenser i erhvervs- og samfundsliv, som i vidt omfang sætter og ændrer rammer for læring og kompetenceudvikling i virksomheder og andre organisationer. Herunder behandles blandt andet nye arbejdsdelinger mellem verdens regioner og udviklingen af transnationale organisationer. Det andet er karakteristiske nationale lærings- og organisationskulturer, som i kraft af globaliseringsprocesser spiller stadig mere sammen med hinanden. Forskellige teoretiske tilgange til disse fænomener inddrages, og konsekvenser for læringspraksis belyses.

Læringsmål

Viden

  • væsentlige tendenser i globaliseringen af erhvervs- og samfundsliv
  • centrale teorier og begreber om globaliseringens konsekvenser for læring i organisationer
  • centrale teorier om og undersøgelser af nationale forskelle i organisations- og læringskulturer

Færdigheder

  • at lokalisere, vurdere og fortolke forskningsbaseret viden om læring og organisation i global sammenhæng
  • at inddrage viden om læring og organisation i global sammenhæng i tilrettelæggelse og gennemførelse af læringsaktiviteter
  • at formidle forskningsbaseret viden om læring og organisation i global sammenhæng til forskellige målgrupper

Kompetencer

  • at kunne indgå i samarbejde om læringsaktiviteter med aktører med baggrund i forskellige nationale organisations- og læringskulturer

Undervisningsform

Undervisningen vil primært bestå af kurser og casearbejde.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLæring og organisation i globalt perspektiv
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Modulet afsluttes på 5. semester gennem et fremmøde til undervisningen på mindst 80% og med en individuel intern prøve. Prøven består i, at den studerende i løbet af semesteret afholder et mundtligt oplæg eller afleverer et skriftligt oplæg, og at dette oplæg godkendes af én af modulets undervisere. Omprøven afholdes som en individuel 24-timers skriftlig hjemmeopgave.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLearning and organisation in global perspective
ModulkodeBAOL201915
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i organisatorisk læring
StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet