Organisationsdesign og læringsstrategi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet indeholder en grundlæggende gennemgang af og øvelser i at udvikle og gennemføre læringsstrategier i organisationer i relation til organisationers centrale forretningsprocesser. Dette omfatter at se organisationens strategiudvikling som en systematisk læreproces, ligesom læringsrum og læreprocesser kobles på udviklingen af organisationens kernekompetencer, værdikæder og væsentlige styringskoncepter. Ud fra dette fokuseres på organisatoriske læringstiltag som kompetenceudvikling, og udvikling af læringskultur, organisatoriske innovationer samt forankring af nye former for viden i organisationer.

Læringsmål

Viden

  • teorier om organisatoriske styringskoncepter, værdikæder og kernekompetencer
  • teorier om læringsstrategier i organisationer
  • teorier om design af læringsrum i organisationer med henblik på strategiudvikling, kompetenceud-vikling, skabelse af læringskultur og skabelse af organisatoriske innovationer
  • teorier om implementering og forankring

Færdigheder

  • at designe læringsstrategier i organisationer
  • at designe læringsrum i organisationer
  • at implementere og forankre organisatoriske læringsprocesser

Kompetencer

  • at argumentere kritisk for design af læringsrum og læringsstrategier i forhold til organisatoriske problemstillinger
  • at argumentere kritisk for valget af metoder i forhold til at implementere og forankre organisatoriske læreprocesser

Undervisningsform

Undervisningen finder sted i form af projektarbejde og forelæsninger.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisationsdesign og læringsstrategi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet afsluttes på 4. semester med en intern kombineret skriftlig og mundtlig prøve, som kan gennemføres i grupper på op til 5 studerende. Eksaminationen tager udgangspunkt i en af én eller flere studerende udarbejdet projektrapport.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganisation design and learning strategy
ModulkodeBAOL201911
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i organisatorisk læring
StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet