Læringsøkonomi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I dette modul behandles grundlæggende tilgange og metoder til at vurdere organisationers investeringer i læringsaktiviteter. Der lægges vægt på dels metoder til opgørelse og fremskrivning af omkostninger ved forskellige typer læringsaktiviteter, dels metoder til at vurdere individuelle og organisatoriske afkast af akti-viteterne på kortere og længere sigt. Faktorer som omstillings- og innovationskapacitet inddrages. Forskelle og ligheder mellem private og offentlige organisationer inddrages.

Læringsmål

Viden

  • teoretiske tilgange til læringsaktiviteters samspil med andre elementer i organisationer, herunder rekruttering, personaleanvendelse, innovation og omstilling
  • metoder til at opgøre og vurdere organisationers investeringer i læringsaktiviteter, herunder både omkostningerne ved og forskellige former for afkast af aktiviteterne
  • forskelle og ligheder mellem læringsaktiviteters økonomiske rolle i private og offentlige organisati-oner

Færdigheder

  • at opgøre og vurdere organisationers omkostninger ved og afkast af forskellige typer læringsaktiviteter
  • at vurdere relevansen af forskellige teoretiske tilgange til vurdering af afkast og konsekvenser
  • at formidle viden om læringsøkonomi til forskellige målgrupper

Kompetencer

  • at reflektere selvstændigt og kritisk over tilgange og metoder til at vurdere organisationers investe-ringer i læringsaktiviteter
  • at tilrettelægge, håndtere og indgå i samarbejde om undersøgelser af og initiativer til understøt-telse af til at vurdere organisationers investeringer i læringsaktiviteter

Undervisningsform

Undervisningen består primært af kurser og øvelser, og koordineres med metodeundervisningen i modul 9.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLæringsøkonomi
Prøveform
Skriftlig
Modulet afsluttes på 3. semester med en individuel intern prøve. Prøven er en skriftlig hjemmeopgave, hvor den studerende inden for 24 timer skal besvare en af eksaminator stillet opgave.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEconomy of Learning
ModulkodeBAOL201910
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i organisatorisk læring
StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet