Problembaseret læring I

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter en introduktion til problembaseret læring og projektarbejde, herunder problemformule-ring, akademisk skriftlig fremstilling, informationssøgning og –behandling, vejledning og gruppearbejde. Modulet tilrettelægges som et intensivt forløb over 4-5 uger bestående af grundlæggende, introducerende undervisning om PBL og metodevalg, workshops om problemformulering og undersøgelsesdesign og parallelt hermed et pilotprojektarbejde. Modulet afsluttes med en mundtlig prøve baseret på et mindre projekt-arbejde i en gruppe og har til hensigt at sikre forståelse af og erfaring med den centrale studieform (PBL) samt afprøve den studerendes grundlæggende studieegnethed.

Læringsmål

Viden

 • at arbejde problembaseret med samfundsvidenskabelige problemstillinger
 • viden om forskellige problemformuleringstyper
 • grundlæggende elementer i projektorienteret arbejde, herunder forskellige måder at bygge pro-jektrapporter op på
 • grundlæggende elementer i at arbejde akademisk, herunder akademisk argumentation, akademisk fremstilling, informationssøgning samt –behandling.

Færdigheder

 • at identificere en og udarbejde en problemformulering, dvs. begrunde, dokumentere og afgrænse en problemstilling indenfor et angivet tema
 • at arbejde projektorienteret og bygge en projektrapport op
 • akademisk argumentation og fremstilling

Kompetencer

 • at udarbejde en problemformulering
 • argumentere for den valgte problemformuleringstype
 • at arbejde i en gruppe med en afgrænset problemformulering
 • at forholde sig kritisk til eget og andres projektarbejde

Undervisningsform

Undervisningen finder sted i form af forelæsninger, workshops og projektarbejde

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProblembaseret læring I
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet afsluttes på 1. semester med en mundtlig intern gruppeeksamen, der afvikles med udgangspunkt i en pilotprojektrapport indeholdende en problemformulering, et mindre undersøgelsesdesign samt en redegørelse for erfaringerne med samarbejdet i gruppen. Prøven gennemføres i grupper på op til fem studerende.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProblem based learning I
ModulkodeBAOL2019
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i organisatorisk læring
StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet