Emnestudium

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i et afgrænset emnestudium. Der undervises således i:

  • et afgrænset emne i musik af enhver art
  • kilder, teori, analyseteori og færdigheder i henhold til det afgrænsede emne.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • afgrænsede musikalske fænomener mht. bl.a. strukturelle, stilistiske, værk-, genre og periodespecifikke implikationer
  • musikalske fænomeners samspil med historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at bestemme og analysere musikalske fænomeners tekstuelle konstitution og kontekstuelle relationer 
  • at reflektere over videnskabelige og metodiske forhold og problemstillinger
  • at fremstille den opnåede viden skriftligt i en sproglig udformning, der har sikkerhed både i det sprogligt formelle og i det sprogstilistiske.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at løse opgaver metodisk og videnskabeligt
  • at forholde sig refleksivt til genremæssige, stilistiske, receptionsmæssige og formidlingsmæssige implikationer i beskæftigelsen med musikalske fænomener.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEmnestudium
Prøveform
Skriftlig
En intern prøve i: Emnestudium (Musicological Subject). Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:

* Et antal tekster, praktiske arbejder og/eller arbejdspapirer, som dokumenterer den studerendes arbejde inden for emnestudiet.

* En refleksion over porteføljens indhold, hvor følgende spørgsmål kan indgå: Er der problemtyper, som går igen? Er eventuelle råd og anbefalinger fra underviseren blevet fulgt og i givet fald, hvordan? Er der progression i den studerendes arbejde hen over semestret og i givet fald inden for hvilke områder?

Refleksionsdelen må maksimalt være på 2 sider.

Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start. Opgaverne afleveres til underviseren inden for de frister, denne fastsætter. Hvis en opgave ikke afleveres til den aftalte tid vurderes porteføljen på forhånd til ikke-bestået.
Porteføljen bedømmes af eksaminator.

Reeksamen:
En intern prøve i: Emnestudium (Musicological Subject). Prøven har form af en mundtlig gennemgang af én af de stillede opgaver i eksamensporteføljen. Opgaven trækkes ved prøvens start. Desuden afleveres den komplette eksamensportefølje til den aftalte eksamenstermin. Eksamensporteføljen består af følgende bidrag:

* Et antal tekster, praktiske arbejder og/eller arbejdspapirer, som dokumenterer den studerendes arbejde inden for Emnestudium.

* En refleksion over porteføljens indhold, hvor følgende spørgsmål kan indgå: Er der problemtyper, som går igen? Er eventuelle råd og anbefalinger fra underviseren blevet fulgt og i givet fald, hvordan? Er der progression i den studerendes arbejde hen over semestret og i givet fald inden for hvilke områder?

Refleksionsdelen må maksimalt være på 2 sider.

Varighed for den mundtlige prøve er 20 min. inklusiv tid til votering og afgivelse af karakter.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMusicological Subject
ModulkodeBAMUS202436
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet