Musik, lyd og entreprenørskab i teori og praksis

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et projektmodul der omfatter undervisning og vejledning i et emne der omhandler musik, lyd og entreprenørskab. Modulet omfatter desuden gennemførelse af en entreprenøriel proces. Der undervises og vejledes i:

  • teori og metode indenfor lyd, musik og entreprenørskab
  • organisering og praktisk gennemførelse af lyd og musikprojekter.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • planlægning og realisering af  konkrete lyd- og musikprojekter i relation til en konkret problemstilling
  • centrale positioner indenfor kulturentreprenørskab

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • projekt- og produktudvikling, proces og projektledelse
  • formidling af musik- og lyd-relaterede projekter i skrift og tale og vha. forskellige medier til aktører udenfor den musikvidenskabelige verden.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at organisere og gennemføre et konkret lyd-projekt i samarbejde med private virksomheder eller offentlige institutioner
  • at identificere, vurdere og udnytte relevante ressourcer til at skabe, kunstnerisk, social og/eller økonomisk værdi.
  • baseret på relevant teori.at kunne indgå i et tværfagligt samarbejde om lyd eller musik-projekter
  • at anvende relevante medier til markedsføring, interaktion og/eller distribution af lyd og musik på et reflekteret grundlag.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusik, lyd og entreprenørskab i teori og praksis
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en projektrapport udarbejdet af den/de studerende. Rammerne for den/de studerendes praktiske projekt aftales ved kursets start.
Rapporten må højst være på 20 sider med tillæg af 15 sider for hver yderligere studerende.
Normeret prøvetid: 30 minutter til den første studerende og 20 minutter for hver yderligere
studerende, dog højest i alt 1 1/2 time ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle
prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
Prøven bedømmes af eksaminator og censor.
ECTS20
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic, Sound and Entrepreneurship
ModulkodeBAMUS202435
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
6. semester
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet