Musik og lydbranding

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i et afgrænset emne indenfor området musik og lydbranding. Der undervises således i:

  • lydbranding
  • medie- og marketingspsykologi

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • Musik og lyds anvendelighed og effekt i markedsføring og produktudvikling
  • Psykologiske teorier og praktiske færdigheder, der knytter sig til lydbranding

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at reflektere over og redegøre for musiks og lyds betydning i en branding-kontekst

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at udarbejde relevante lyd- og musikforlæg til en given case
  • at definere og løse lydbranding-opgaver metodisk, videnskabeligt og praktisk

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusik og lydbranding
Prøveform
Skriftlig
En intern prøve i: Musik og lydbranding (Music and Sound Branding). Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:

* Et antal tekster og/eller arbejdspapirer, som dokumenterer den studerendes arbejde inden
for musik og lydbranding.

* En refleksion over porteføljens indhold, hvor følgende spørgsmål kan indgå: Er der problemtyper, som går igen? Er eventuelle råd og anbefalinger fra underviseren blevet fulgt og i givet fald, hvordan? Er der progression i den studerendes arbejde hen over semestret og i givet fald inden for hvilke områder?

Refleksionsdelen må maksimalt være på 2 sider.

Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start. Opgaverne afleveres til underviseren inden for de frister, denne fastsætter. Hvis en opgave ikke afleveres til den aftalte tid vurderes porteføljen på forhånd til ikke-bestået.
Porteføljen bedømmes af eksaminator.

Reeksamen:
En intern prøve i: Musik og lydbranding (Music and Sound Branding). Prøven har form af en mundtlig gennemgang af én af de stillede opgaver i eksamensporteføljen. Opgaven trækkes ved prøvens start. Desuden afleveres den komplette eksamensportefølje til den aftalte eksamenstermin. Eksamensporteføljen består af følgende bidrag:

* Et antal tekster, praktiske arbejder og/eller arbejdspapirer, som dokumenterer den studerendes arbejde inden for musik og lydbranding.

* En refleksion over porteføljens indhold, hvor følgende spørgsmål kan indgå: Er der problemtyper, som går igen? Er eventuelle råd og anbefalinger fra underviseren blevet fulgt og i givet fald, hvordan? Er der progression i den studerendes arbejde hen over semestret og i givet fald inden for hvilke områder?

Refleksionsdelen må maksimalt være på 2 sider.

Varighed for den mundtlige prøve er 20 min. inklusiv tid til votering og afgivelse af karakter.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic and Sound Branding
ModulkodeBAMUS202432
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
5. semester tilvalgsfaget
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet