Entreprenørskab og lydbranchen

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i et afgrænset emne indenfor entreprenørskab og lydbranchen. Der undervises således i:

  • grundlæggende tilgange til entreprenørskab som videnskabeligt og praktisk felt
  • tilgange til analyse og forståelse af markedsmekanismerne i musik- og lydbranchen

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • musik- og lydbranchens sammensætning, historie og mulige fremtid
  • metodiske og teoretiske tilgange til entreprenørskab i kulturbranchen
  • oplevelsesøkonomi

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at reflektere over entreprenørens rolle i lyd- og musikbranchen
  • at forholde sig til branchens organisering og mulige udfordringer.
  • at formidle ovennævnte forhold

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • At vælge og reflektere over relevante entreprenørielle tilgange i arbejdet med lyd- og musikprojekter.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEntreprenørskab og lydbranchen
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved aktiv deltagelse i undervisningen, det vil sige mindst 80% tilstedeværelse samt tilfredsstillende deltagelse i og forberedelse til undervisningen.

Reeksamen
Prøven har form af en individuel skriftlig hjemmeopgave på baggrund af et
antal spørgsmål eller cases fremlagt af eksaminator. Opgaven skal redegøre for en konkret
problemstilling i relation til kursets emnefelt.

Opgaveforlægget vælges individuelt ud fra et antal forlæg.
Der gives 7 dage til udarbejdelse af opgaven. Opgaven må højst være på 8 sider.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEntrepreneurship and the Sound Industry
ModulkodeBAMUS202431
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
5. semester tilvalgsfaget
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet