Korledelse

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

De studerende skal have bestået prøven i "Færdighed og Performance 3" for at kunne tilmelde sig undervisningen i "Korledelse".

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i korledelse. Der undervises i:

 • videregående indstudering, fortolkning, ledelse og udførelse af kormusik såvel med som uden instrument- og ensembleledsagelse

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • akkompagnementsprincipper for spil til egen sang og fællessang
 • videregående principper for og teknik til instruktion og ledelse af kor og ensembler 
 • læsning, indøvelse og udførelse af stemmer i kor og ensembler
 • slagteknik, vejrtrækning og indsatser
 • opvarmning af kor.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at indstudere og lede musikudøvelse med kor og ensembler på et videregående niveau, herunder at give indsatser, styre kor-vejrtrækning samt at læse, indøve, holde og artikulere korstemmer
 • at støtte indstudering og akkompagnere til korsang.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at vælge og anvende relevante indstuderings- og udførelsesteknikker inden for kor og ensembleledelse
 • at læse og udføre partiturer
 • formgivning af et stilistisk, udtryks- og genremæssigt bredt repertoire af korsatser
 • at reflektere over rollen som korleder og over forhold omkring ledelse og virke med kor

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKorledelse
Prøveform
Praktisk
Prøven har form som en indstudering og fremførelse. Den studerende indstuderer og leder en sats for kor eller kor med ensemble.
Eksaminator stiller to opgaver, hvoraf den studerende vælger en. Opgaverne udleveres fire dage før eksamen.

Prøven bedømmes af eksaminator og censor.
Normeret prøvetid: 45 min.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelConducting
ModulkodeBAMUS202426
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
4. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet