Musik, teknologi og kultur

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i forskellige kulturbegreber i historisk belysning og moderne kulturteori samt et skriftligt projektarbejde inden for det musikteknologiske og musikkulturelle felt. Der undervises således i:

 • afgrænsede emner inden for musik og kultur
 • kulturteoretiske positioner i relation til musikalske fænomener.
 • analyse og teori vedrørende musik, teknologi og medier
 • sammenhænge mellem konkrete musikalske udtryksformer og teknologi
 • samspil mellem musik og formidlings- og distributionsmedier.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • kulturteoretiske positioner og strømninger inden for nyere tid
 • kulturteoretiske og metodiske problemer relateret til musikalske fænomener i kulturel, historisk og samfundsmæssig kontekst
 • fundamentale musikteknologiske og mediemæssige forhold og deres betydning for og sammenhænge med musikalske former og fænomener
 • samspillet mellem musik, medier og teknologi i relation til kulturelle og samfundsmæssige forhold.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at afgrænse og fokusere musikalske fænomener i deres kontekstuelle relationer
 • at analysere samspillet mellem musik, medier og teknologi
 • at vælge og anvende relevante analytiske og kulturteoretiske tilgange
 • at fremstille denne indsigt mundtligt og skriftligt.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at analysere musikalske fænomener i kulturteoretisk belysning
 • at forholde sig til musikteknologier og medier i relation til kulturelle og samfundsmæssige forhold
 • at arbejde med genremæssige, stilistiske, receptionsmæssige og formidlingsmæssige implikationer i kulturteoretisk kontekst i relation til en musikvidenskabelig problemstilling.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusik, teknologi og kultur
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en skriftlig hjemmeopgave på baggrund af et antal spørgsmål eller cases fremlagt af eksaminator. Opgaven skal redegøre for en konkret problemstilling i relation til kursets emnefelt. Opgaven vælges af den/de studerende ud fra et antal forelagte opgaver.
Der gives 7 dage til udarbejdelse af opgaven. Opgaven må have et omfang på højst 10 sider pr. studerende, højst 12 sider ved individuelle prøver.
Den skriftlige opgave bedømmes af eksaminator.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic, Technology and Culture
ModulkodeBAMUS202425
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
4. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet