Musik og lyddesign i digitale medier

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kurser og studier i lyd til digitale medier. Der udbydes undervisning og kurser i:

 

 • produktion af musik og lyd til digitale medier
 • musik og lyds betydning og funktion i forhold til digitale medier

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • centrale teorier om musik og lyddesign som betydnings- og udtrykssystem i samspil med andre sansemodaliteter
 • teorier til analyse og beskrivelse af musik og lyd i digitale medier
 • grundprincipper og teknologier inden for design af lyd til digitale medier
 • perceptuelle og psykologiske implikationer i forholdet mellem musik/lyd og billeder, fortælling og handling.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at generere musik og lyd til digitale medier
 • at designe lyd med henblik på betydningsdannelse inden for bestemte sammenhænge
 • at udføre og tilrettelægge lyddesignprocesser på baggrund af relevante teorier og metoder.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at beskrive og diskutere processer i relation til musik og lyd i digitale medier
 • at diskutere og redegøre for perceptuelle og psykologiske forhold i samspillet mellem musik/lyd og billeder, fortælling og handling  
 • at analysere, beskrive og evaluere anvendelsen af musik og lyd i digitale medier

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusik og lyddesign i digitale medier
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og medbedømmer med udgangspunkt i et af den/de studerende praktisk udarbejdet produkt samt en projektrapport. Rammerne for den/de studerendes projektarbejde aftales ved kursets start.

Prøven skal dokumentere, at den/de studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Produktet indleveres til bedømmelse sammen med rapporten. Rapporten må højst være på 12 sider med tillæg af 8 sider for hver yderligere studerende.

Normeret prøvetid: 30 minutter til den første studerende og 20 minutter for hver yderligere studerende, dog højest i alt 1 1/2 time ved store grupper. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSound in Digital Media
ModulkodeBAMUS202423
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
4. semester
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet