Grundlæggende indspilnings- og lydstudieteknik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i indspilnings- og lydstudieteknik, lydproduktion og musikteknologi. Der udbydes undervisning og kurser i:

 • optage- og indspilningsteknik
 • lydstudieteknik
 • lydbearbejdning og lydproduktion
 • digital kontrol.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • produktion og bearbejdelse af musik og lyd på lydstudiets og digitalteknologiske vilkår
 • lydstudiets opbygning, anvendelse og elementer
 • digitalteknologi i relation til musik- og lydproduktioner

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at bruge lydstudiet og dets elementer på et grundlæggende niveau
 • at tilrettelægge og gennemføre enkle lydproduktioner
 • at bruge digitalteknologiske redskaber i relation til musik- og lydproduktioner.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at tilrettelægge og gennemføre enkle lydproduktioner
 • at vælge relevant indspilningsudstyr
 • at vælge relevante indspilningsteknikker.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGrundlæggende indspilnings- og lydstudieteknik
Prøveform
Skriftlig
En intern individuel prøve i: Grundlæggende indspilnings- og lydstudieteknik (Basic Sound Recording) Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:

* Et antal løsninger af praktiske opgaver inden for indspilnings- lydstudieteknik samt
redegørelser for teoretiske problemstillinger i relation hertil.

* En refleksion over porteføljens indhold, hvor følgende spørgsmål kan indgå: Er der problemtyper, som går igen? Er eventuelle råd og anbefalinger fra underviseren blevet fulgt og i givet fald, hvordan? Er der progression i den studerendes arbejde hen over semestret og i givet fald inden for hvilke områder?

Refleksionsdelen må maksimalt være på 2 sider.

Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start. Opgaverne afleveres til underviseren inden for de frister, denne fastsætter. Hvis en opgave ikke afleveres til den aftalte tid vurderes porteføljen på forhånd til ikke-bestået.
Porteføljen bedømmes af eksaminator.

Reeksamen:
En intern prøve i: Grundlæggende indspilnings- og lydstudieteknik (Basic Sound Recording). Prøven har form af en mundtlig gennemgang af én af de stillede opgaver i eksamensporteføljen. Opgaven trækkes ved prøvens start. Desuden afleveres den komplette eksamensportefølje til den aftalte eksamenstermin. Eksamensporteføljen består af følgende bidrag:

* Et antal tekster, praktiske arbejder og/eller arbejdspapirer, som dokumenterer den studerendes arbejde inden for grundlæggende indspilnings- og lydstudieteknik.

* En refleksion over porteføljens indhold, hvor følgende spørgsmål kan indgå: Er der problemtyper, som går igen? Er eventuelle råd og anbefalinger fra underviseren blevet fulgt og i givet fald, hvordan? Er der progression i den studerendes arbejde hen over semestret og i givet fald inden for hvilke områder?

Refleksionsdelen må maksimalt være på 2 sider.

Varighed for den mundtlige prøve er 20 min. inklusiv tid til votering og afgivelse af karakter.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBasic Sound Recording
ModulkodeBAMUS202422
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
4. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet