Musik og Innovation

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i musik og innovation. Der undervises således i:

  • Sammenhængen mellem kunstneriske processer og innovationsprocesser
  • Hvordan lyd- og musikprojekter kan være med til at skabe forretningsmæssig, æstetisk eller samfundsmæssig værdi.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om:

  • forskellige former for innovation i relation til lyd og musik
  • kreative processer og konceptudvikling

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere: 
Færdigheder i:

  • at facilitere innovationsprocesser hvor musik og lyd indgår
  • at reflektere over muligheder for at skabe værdi med musik og lyd

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere: 
kompetencer til:

  • at anvende relevante strategier og metoder til udvikling af nye idéer og realiseringen af disse i praksis
  • at målrette lyd- og musikprojekter til forretningsmæssige, æstetiske og samfundsmæssige behov

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusik og Innovation
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel skriftlig hjemmeopgave på baggrund af et
antal spørgsmål eller cases fremlagt af eksaminator. Opgaven skal redegøre for en konkret
problemstilling i relation til kursets emnefelt.
Opgaveforlægget vælges individuelt ud fra et antal forlæg.
Der gives 7 dage til udarbejdelse af opgaven. Opgaven må højst være på 8 sider.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

.

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic and Innovation
ModulkodeBAMUS20242
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
6. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet