Sang

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

De studerende skal have bestået prøven i "Færdighed og Performance 3" for at kunne tilmelde sig undervisningen i "Sang".

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i sang. Der undervises i:

  • videregående sang
  • videregående indstudering, fortolkning, ledelse og udførelse af sange såvel med som uden instrument- og ensembleledsagelse

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • videregående principper for og færdighed i brug af sangstemmen i praktisk pædagogiske sammenhænge
  • videregående principper for og teknik for udførelse af sange inden for såvel det klassiske som det rytmiske område
  • sammenhænge mellem stemme og krop

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at udføre og fortolke indstuderede sange på videregående niveau og sekunda vista på grundlæggende niveau, herunder sange til eget akkompagnement og sange på dansk og på fremmede sprog inden for såvel det populærmusikalske som det kunstmusikalske område
  • at analysere brug af stemmen og vejlede i korrekt brug af stemmen i relation til forskellige sangteknikker

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at vælge og anvende relevante indstuderings- og udførelsesteknikker inden for sang
  • at læse og udføre nodesatser
  • formgivning af et stilistisk, udtryks- og genremæssigt bredt repertoire af sange

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSang
Prøveform
Praktisk
Den studerende synger to forelagte satser sekunda vista, den ene akkompagneret af eksaminator, den anden uakkompagneret, samt to satser, der vælges af censor fra en afleveret liste på 10 satser. Listen afleveres på et af studienævnet fastsat tidspunkt, og skal være sammensat af sange på dansk og mindst et andet sprog, som viser en periodemæssig og stilmæssig bredde. Af de 10 satser på listen skal mindst 2 fremføres med eget akkompagnement, samt mindst 2 fremføres med mikrofon.
Til de to forelagte satser gives 30 min. forberedelsestid.
Normeret prøvetid: 30 min.
Prøven bedømmes af eksaminator og censor.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelVoice Laboratory
ModulkodeBAMUS202416
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
4. semester (almen)
2. semester (sidefag)
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet