Klaver

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

De studerende skal have bestået prøven i "Færdighed og Performance 3" for at kunne tilmelde sig undervisningen i "Klaver".

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i klaver. Der undervises i:

  • videregående klaver
  • videregående indstudering, fortolkning og udførelse af klaversatser såvel solo som i sammenspil med andre

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • videregående principper for og teknik til udførelse af nodenoterede og becifringsnoterede satser
  • akkompagnementsprincipper for spil til egen sang og fællessang.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at udføre og fortolke indstuderede klaversatser på videregående niveau og sekunda vista-klaversatser på grundlæggende niveau inden for forskellige satstyper og forskellige funktionssammenhænge, herunder node- og becifringsnoterede stykker inden for såvel det populærmusikalske som det kunstmusikalske område
  • at akkompagnere til sang og solistspil.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at vælge og anvende relevante indstuderings- og udførelsesteknikker inden for klaverspil
  • at vælge relevante teknikker for akkompagnement
  • at læse og udføre partiturer
  • formgivning af et stilistisk, udtryks- og genremæssigt bredt repertoire af klaverstykker og partitursatser.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKlaver
Prøveform
Praktisk
En ekstern individuel prøve.
Den studerende spiller to forelagte satser sekunda vista og én sats, der vælges af censor fra en afleveret liste på 10 satser. De to sekunda vista satser omfatter 1 kort klassisk nodesats og 1 kort becifringssats. Listen afleveres på et af studienævnet fastsat tidspunkt og skal mindst omfatte 2 klassiske og 2 rytmiske nodenoterede satser, 2 melodispil med becifringssatser samt 2 akkompagnementssatser til egen sang eller andres sang eller spil. Til de to forelagte satser gives 30 min. forberedelsestid.
Normeret prøvetid: 30 minutter
Prøven bedømmes af eksaminator og censor.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPiano Laboratory
ModulkodeBAMUS202415
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet