Videregående satsteknik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i videregående sats- og arrangementsteknik inden for enten det kunstmusikalske eller det populærmusikalske område. 
Der undervises i:

 • tilkomponering, arrangering og komposition
 • videregående harmoniseringsteknik
 • videregående stemmeførings- og arrangementsteknik
 • analyse
 • stilimitation

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • sats- og arrangementstekniske implikationer inden for afgrænsede musikalske udtryk og stilgrundlag
 • teoretiske og metodiske problemer inden for analyse af musik

 • principper for transskription af musik

 • stemmeførings- og samklangsmæssige implikationer

 • instruktion og ledelse af musikfremførelse.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at harmonisere og arrangere musik på et videregående niveau
 • at transskribere musik på et videregående niveau
 • at notere og udarbejde partiturer på et videregående niveau
 • at tilrettelægge, lede og realisere udførelse af originale satser og arrangementer.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at vælge relevante teknikker til arrangering, harmonisering og stemmeføring 
 • at anvende adækvate notations- og transskriptionsformer
 • at analysere og imitere musikalske fænomener
 • at indstudere originale satser og arrangementer.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående satsteknik
Prøveform
Praktisk
Prøven omfatter en hjemmeopgave, hvor den studerende udarbejder en sats inden for udtryks- og stilgrundlag, der har været inddraget i undervisningen. Satsen udarbejdes på baggrund af et antal forelagte opgaver, hvoraf den studerende vælger én.
Der gives 3 dage til udarbejdelse af satsen.

Prøven omfatter endvidere en i forvejen indstuderet udførelse af satsen. Denne praktiske del af prøven finder tidligst sted tre dage efter afleveringen af den skriftlige hjemmeopgave.

Normeret prøvetid for den praktiske del af prøven: 20 minutter. Denne angivelse er inklusive tid til votering og karaktergivning.

Prøven bedømmes af eksaminator og medbedømmer.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Harmony/Arrangement
ModulkodeBAMUS202412A
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet