Musikhistorie og problembaseret læring

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i musikhistorie og historieteori, introduktion til problembaseret læring og projekt- og gruppearbejde samt et projektarbejde i relation til modulets musikhistoriske emner. På baggrund af et musikhistorisk pensum på 600-800 sider, samt litteratur inden for PBL forelæses og undervises i:

 • Et antal udvalgte og relativt bredt repræsentative emner inden for vestlig musikhistorie
 • grundlæggende historiografi
 • problemformulering, akademisk skriftlig fremstilling, informationssøgning og -behandling, vejledning og gruppearbejde.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • den vestlige musiks historie, herunder principper for afgrænsning i perioder, genre- og stilartsbestemmelse m.v. samt om relevante ekstra-musikalske forhold og implikationer på et grundlæggende niveau.
 • videnskabelige problemstillinger, der eksplicit eller implicit er forbundet med musikhistoriske fremstillinger.
 • grundlæggende viden om problembaseret læring og arbejdsprocesserne i et projektarbejde, herunder samarbejde med vejleder.
 • grundlæggende viden om note-, citations- og kildeteknik, bibliografi og informationssøgning.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at beskrive og diskutere elementer i den vestlige musiks historie i kontekst
 • at reflektere over historiografiske problemstillinger og implikationer
 • at identificere og formulere et problem inden for det musikvidenskabelige område
 • at indsamle og anvende relevant materiale i forhold til det valgte problem
 • at anvende et konsekvent note-, citations- og kildeapparat samt opstille en korrekt og systematisk litteraturliste.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at analysere musikhistoriske forhold hensigtsmæssigt
 • at beskæftige sig kritisk og formidlingsrettet med musikhistoriske spørgsmål i den problemorienterede studieform
 • at designe og reflektere over problembaserede projektforløb
 • at reflektere over egen læring i relation til musikhistoriske problemstillinger
 • at udforme en skriftlig fremstilling systematisk og stringent både med hensyn til formidling af et videnskabeligt arbejde og dets referencer og kildegrundlag
 • at indgå i fagligt samarbejde om at løse et valgt problem.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusikhistorie og problembaseret læring
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem de studerende, eksaminator og intern medbedømmer med udgangspunkt i en projektrapport udarbejdet af den/de studerende. Projektrapporten skal undersøge og analysere problemstillinger, fænomener, genrer eller lignende, der relaterer sig til et eller flere af de musikhistoriske emner, der forelæses indenfor i kursusdelen. Rapporten skal desuden indeholde en afsluttende procesbeskrivelse og refleksion over den problembaserede arbejdsform.

Projektrapporten må højst være på 15 sider pr. studerende.
Normeret prøvetid: 30 minutter til den første studerende og 20 minutter for hver yderligere studerende, dog højest i alt to timer ved store grupper. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.

Prøven bedømmes af eksaminator og en intern medbedømmer.

Reeksamen afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede
projektrapport
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHistory of Music and PBL
ModulkodeBAMUS20241
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
1. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet