Musikæstetik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kursusundervisning og studier i musikæstetik og der undervises i:

 • musikæstetisk teori
 • æstetikteori
 • musikæstetiske positioner og problemstillinger

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • musikæstetiske forhold og teorier
 • opfattelser af fænomenet musik
 • sammenhænge mellem musikværker og musikæstetiske positioner og opfattelser
 • æstetikhistoriske og –teoretiske perspektiver
 • relationer mellem musik og andre æstetiske områder.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrer færdigheder i:

 • at afgrænse og fokusere musikæstetiske emner
 • at sammenholde og diskutere forskellige æstetiske og musikæstetiske opfattelser
 •  at redegøre for væsentlige musikæstetiske implikationer i relation til musikværker og fænomener.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere Kompetencer til:

 • at fremstille musikæstetiske emner i mundtlig og skriftlig form
 •  at forholde sig til egne og andres opfattelser af musik i forhold til et musikæstetisk forståelsesperspektiv

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusikæstetik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
En intern prøve i: Musikæstetik (Aesthetics of Music). Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:
* Et antal tekster, praktiske arbejder og/eller arbejdspapirer, som dokumenterer den studerendes arbejde inden for musikæstetik
* En refleksion over porteføljens indhold, hvor følgende spørgsmål kan indgå: Er der problemtyper, som går igen? Er eventuelle råd og anbefalinger fra underviseren blevet fulgt og i givet fald, hvordan? Er der progression i den studerendes arbejde hen over semestret og i givet fald inden for hvilke områder?

Refleksionsdelen må maksimalt være på 2 sider.

Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start. Opgaverne afleveres til underviseren inden for de frister, denne fastsætter. Hvis en opgave ikke afleveres til den aftalte tid vurderes porteføljen på forhånd til ikke-bestået.
Porteføljen bedømmes af eksaminator.

Reeksamen:
En intern prøve i: Musikæstetik (Aesthetics of Music). Prøven har form af en mundtlig gennemgang af én af de stillede opgaver i eksamensporteføljen. Opgaven trækkes ved prøvens start. Den komplette eksamensportefølje afleveres til den aftalte eksamenstermin og består af følgende bidrag:
* Et antal tekster, praktiske arbejder og/eller arbejdspapirer, som dokumenterer den studerendes arbejde inden for musikæstetik
* En refleksion over porteføljens indhold, hvor følgende spørgsmål kan indgå: Er der problemtyper, som går igen? Er eventuelle råd og anbefalinger fra underviseren blevet fulgt og i givet fald, hvordan? Er der progression i den studerendes arbejde hen over semestret og i givet fald inden for hvilke områder?

Refleksionsdelen må maksimalt være på 2 sider.

Varighed for den mundtlige prøve er 20 min. inklusiv tid til votering og afgivelse af karakter.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAesthetics of Music
ModulkodeBAMUS20226
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet