Musikteori og grundlæggende satsteknik 1

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i vestlig musikteori, hørelære, notation og musikteknologi, og der undervises i:

 • grundlæggende elementer (rytme, linearitet, samklang)
 • formlære og notation
 • elementær analyse og beskrivelse af musikalske fænomener
 • grundlæggende stemmeføring og harmonisering
 • elementær transskription.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • den vestlige musiks elementer, dens former og dens repræsentations- og notationssystemer
 • grundlæggende musikteoretisk terminologi til beskrivelse af musikalske udtryk og stilgrundlag
 • sammenhængen mellem sådanne udtryk og stilgrundlag.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at analysere og transskribere musik på et elementært niveau
 • grundlæggende stemmeføringsteknik.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at arbejde analytisk, konstruktivt og formidlingsrettet med musikalske udtryksformer
 • at udarbejde satser inden for normative stilgrundlag.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusikteori og grundlæggende satsteknik 1
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
En intern prøve i: Musikteori og grundlæggende satsteknik 1 (Theory of Music and Basic Harmony 1). Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:
* Et antal enkle øvelsesopgaver, arbejdspapirer, satser o.l., som dokumenterer den studerendes arbejde inden for Musikteori 1 og grundlæggende satsteknik 1
* En refleksion over porteføljens indhold, hvor følgende spørgsmål kan indgå: Er der problemtyper, som går igen? Er eventuelle råd og anbefalinger fra underviseren blevet fulgt og i givet fald, hvordan? Er der progression i den studerendes arbejde hen over semestret og i givet fald inden for hvilke områder?

Refleksionsdelen må maksimalt være på 2 sider.

Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start. Opgaverne afleveres til underviseren inden for de frister, denne fastsætter. Hvis en opgave ikke afleveres til den aftalte tid vurderes porteføljen på forhånd til ikke-bestået.

Der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået. Porteføljen bedømmes af eksaminator.

Reeksamen:
En intern prøve i: Musikteori og grundlæggende satsteknik 1 (Theory of Music and Basic Harmony 1). Prøven har form af en mundtlig gennemgang af én af de stillede opgaver i eksamensporteføljen. Opgaven trækkes ved prøvens start. Den komplette eksamensportefølje afleveres til den aftalte eksamenstermin og består af følgende bidrag:
* Et antal enkle øvelsesopgaver, arbejdspapirer, satser o.l., som dokumenterer den studerendes arbejde inden for Musikteori 1 og grundlæggende satsteknik 1
* En refleksion over porteføljens indhold, hvor følgende spørgsmål kan indgå: Er der problemtyper, som går igen? Er eventuelle råd og anbefalinger fra underviseren blevet fulgt og i givet fald, hvordan? Er der progression i den studerendes arbejde hen over semestret og i givet fald inden for hvilke områder?

Refleksionsdelen må maksimalt være på 2 sider.

Varighed for den mundtlige prøve er 20 min. inklusiv tid til votering og afgivelse af karakter.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTheory of Music and Basic Harmony 1
ModulkodeBAMUS20223
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
1. semester
Sidefag: 5. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet