Musik og Innovation

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i musik og innovation. Der undervises således i:

  • Sammenhængen mellem kunstneriske processer og innovationsprocesser
  • Hvordan lyd- og musikprojekter kan være med til at skabe forretningsmæssig, æstetisk eller samfundsmæssig værdi.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om:

  • forskellige former for innovation i relation til lyd og musik
  • kreative processer og konceptudvikling

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere: 
Færdigheder i:

  • at facilitere innovationsprocesser hvor musik og lyd indgår
  • at reflektere over muligheder for at skabe værdi med musik og lyd

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere: 
kompetencer til:

  • at anvende relevante strategier og metoder til udvikling af nye idéer og realiseringen af disse i praksis
  • at målrette lyd- og musikprojekter til forretningsmæssige, æstetiske og samfundsmæssige behov

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusik og Innovation
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan beståes ved aktiv deltagelse i undervisningen, det vil sige mindst 80% tilstedeværelse samt tilfredsstillende deltagelse i og forberedelse til undervisningen.

Reeksamen
Prøven har form af en individuel skriftlig hjemmeopgave på baggrund af et
antal spørgsmål eller cases fremlagt af eksaminator. Opgaven skal redegøre for en konkret
problemstilling i relation til kursets emnefelt.

Opgaveforlægget vælges individuelt ud fra et antal forlæg.
Der gives 7 dage til udarbejdelse af opgaven. Opgaven må højst være på 8 sider.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

.

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic and Innovation
ModulkodeBAMUS20222
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
6. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet