Færdighed og performance 1

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i klaver og sang samt musikledelse. Der undervises i:

 • grundlæggende klaver- og sangteknik
 • kropslig fundering af sangstemmen
 • grundlæggende stemmeteori og -forståelse
 • grundlæggende principper for indstudering og fortolkning af enkle korpartiturer
 • grundlæggende teknikker til ledelse og udførelse af kormusik og korstemmer
 • grundlæggende slagteknik
 • krop og bevægelse.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • indstudering og udførelse af musikalske forlæg på grundlæggende niveau
 • grundlæggende tekniske praksisformer og deres brug
 • grundlæggende principper for og teknik til instruktion og ledelse af grupper
 • læsning, indøvelse og udførelse af stemmer
 • grundlæggende slagteknik
 • grundlæggende stemmeteori.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at indstudere enkle klaversatser
 • at indstudere enkle sange
 • at indstudere og lede enkle former for musikudøvelse
 • at indøve og udføre enkle korstemmer.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at arbejde med enkle satser i klaver og sang 
 • at vælge relevante indstuderings- og udførelsesteknikker
 • at tilrettelægge indstudering og fremførelse af enkle, korte satser for kor og ensemble.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFærdighed og performance 1
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven er individuel.
Prøven kan beståes ved aktiv deltagelse i undervisningen, det vil sige mindst 80% tilstedeværelse samt tilfredsstillende deltagelse i og forberedelse til undervisningen.

Reeksamen:
En intern individuel prøve i: Færdighed og performance 1 (Performance 1).
Prøven har form som en indstudering og fremførelse. Den studerende indstuderer og leder en sats for kor eller kor med ensemble. Genrevalget er bestemt af semestrets pensum.

Prøven skal dokumentere, at den studerende har opnået let øvede færdigheder i at instruere
og lede musikudøvelse, i at anvende sin sangstemme selvstændigt og til foresyngning af
korstemmer samt i at anvende klaver til at forespille musikstykker og til støtte for såvel
indstudering som akkompagnement. Prøven skal endvidere dokumentere, at den studerende
har opnået kompetencer med hensyn til stemmeteori, stemmeanalyse og –
typebestemmelse.

Ved bedømmelsen lægges der vægt på den studerendes færdighed i at anvende de
grundlæggende teknikker inden for sang, klaver og korledelse korrekt.

Normeret prøvetid: 30 min.

Prøven bedømmes af eksaminator og intern medbedømmer.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelConducting and Performance 1
ModulkodeBAMUS20209
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
1. semester: ordinær
5. semester: sidefag
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet