Grundlæggende digital musikteknologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i musikteknologi, og der undervises i:

  • grundlæggende indføring i musikrelateret digital teknologi 
  • transskription vha. musikprogrammel 
  • elektronisk klangdannelse.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • digital teknologi i relation til musik og musikfaglige emner
  • moderne musikteknologi og ikt inden for moderne musikproduktion

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at anvende digital musikteknologi til notation og transskription
  • at anvende musikprogrammel mhp. satsarbejde og performance.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at vælge relevante digitale musikteknologier til konkrete musikfaglige opgaver
  • at demonstrere grundlæggende viden om og færdigheder i brugen af ikt-redskaber.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGrundlæggende digital musikteknologi
Prøveform
Skriftlig
En intern prøve i: Grundlæggende digital musikteknologi (Fundamental Digital Music Technology). Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:
* Et antal øvelsesopgaver og/eller arbejdspapirer, som dokumenterer den studerendes arbejde med digital kontrol af musikalske processer og musik.
* En refleksion over porteføljens indhold, hvor følgende spørgsmål kan indgå: Er der problemtyper, som går igen? Er eventuelle råd og anbefalinger fra underviseren blevet fulgt og i givet fald, hvordan? Er der progression i den studerendes arbejde hen over semestret og i givet fald inden for hvilke områder?

Refleksionsdelen må maksimalt være på 2 sider.

Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start. Opgaverne afleveres til underviseren inden for de frister, denne fastsætter. Hvis en opgave ikke afleveres til den aftalte tid vurderes porteføljen på forhånd til ikke-bestået.
Porteføljen bedømmes af eksaminator.

Reeksamen:

En intern prøve i: Grundlæggende digital musikteknologi (Fundamental Digital Music Technology). Prøven har form af en mundtlig gennemgang af én af de stillede opgaver i eksamensporteføljen. Opgaven trækkes ved prøvens start. Den komplette eksamensportefølje afleveres til den aftalte eksamenstermin og består af følgende bidrag:
* Et antal øvelsesopgaver og/eller arbejdspapirer, som dokumenterer den studerendes arbejde med digital kontrol af musikalske processer og musik.
* En refleksion over porteføljens indhold, hvor følgende spørgsmål kan indgå: Er der problemtyper, som går igen? Er eventuelle råd og anbefalinger fra underviseren blevet fulgt og i givet fald, hvordan? Er der progression i den studerendes arbejde hen over semestret og i givet fald inden for hvilke områder?

Refleksionsdelen må maksimalt være på 2 sider.

Varighed for den mundtlige prøve er 20 min. inklusiv tid til votering og afgivelse af karakter.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFundamental Digital Music Technology
ModulkodeBAMUS20204
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
1. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet