Færdighed og performance 2

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

De studerende skal have bestået prøven i "Færdighed og Performance 1" for at kunne tilmelde sig undervisningen i "Færdighed og Performance 2".

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i klaver, sang og korledelse samt stemmeteori. Der undervises i:

 • klaver- og sangteknik
 • stemmeteori og kropslig fundering af sangstemmen
 • indstudering og fortolkning af enkle korpartiturer
 • ledelse og udførelse af kormusik og korstemmer
 • slagteknik 
 • krop og bevægelse.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • teknik og metode til indstudering, udførelse og ledsagelse af musikalske forlæg
 • stemmeteoretiske og sangpædagogiske principper
 • sang- og klavertekniske praksisformer, deres brug og udførelse
 • grundlæggende principper for sekunda vista-udførelse af musikalske forlæg.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at udføre enkle indstuderede og sekunda vista-klaversatser
 • at udføre enkle indstuderede sange
 • at udføre enkle sange sekunda vista
 • elementær sangstemmeanalyse og –typebestemmelse.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at indstudere og udføre enkle satser i klaver og sang
 • at vælge relevante akkompagnementsteknikker
 •  at vælge relevante sekunda vista-teknikker
 • at vælge og anvende relevante sangpædagogiske metoder
 • at analysere og typebestemme sangstemmer.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFærdighed og performance 2
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved aktiv deltagelse i undervisningen, det vil sige mindst 80% tilstedeværelse samt tilfredsstillende deltagelse i og forberedelse til undervisningen.

Reeksamen:
En intern individuel prøve i: Færdighed og performance 2 (Performance 2).
Prøven har form som en indstudering og fremførelse. Den studerende indstuderer og leder en sats for kor eller kor med ensemble. Genrevalget er bestemt af semestrets pensum.

Prøven skal dokumentere, at den studerende har opnået let øvede færdigheder i at instruere
og lede musikudøvelse, i at anvende sin sangstemme selvstændigt og til foresyngning af
korstemmer samt i at anvende klaver til at forespille musikstykker og til støtte for såvel
indstudering som akkompagnement. Prøven skal endvidere dokumentere, at den studerende
har opnået kompetencer med hensyn til stemmeteori, stemmeanalyse og –
typebestemmelse.

Ved bedømmelsen lægges der vægt på den studerendes færdighed i at anvende de
grundlæggende teknikker inden for sang, klaver og korledelse korrekt.

Normeret prøvetid: 30 min.

Prøven bedømmes af eksaminator og intern medbedømmer.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelConducting and Performance 2
ModulkodeBAMUS202037
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
Modulet er placeret på 2. semester ordinær
og 6. semester sidefag.
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet