Lyd og musik i det offentlige rum

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i et emne, der omhandler lyd og musik i det offentlig rum. Der undervises således i:

  • auditiv kultur
  • musik og lyddesign samt analyse af lyd til specifikke steder og handlinger.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • videnskabelige tilgange til studiet af auditiv og audiovisuel kultur
  • lyd og musikfænomeners samspil med historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at analysere og redegøre for anvendelsen af lyd og musik i det offentlige rum

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at designe lyd og musik med bestemte funktioner til anvendelse i det offentlige rum

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLyd og musik i det offentlige rum
Prøveform
Skriftlig
En intern prøve i: Lyd og musik i det offentlige rum (Sound and Music in Public Spaces). Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:
* Et antal tekster og/eller arbejdspapirer, som dokumenterer den studerendes arbejde inden for modulets emnefelt.
* En refleksion over porteføljens indhold, hvor følgende spørgsmål kan indgå: Er der problemtyper, som går igen? Er eventuelle råd og anbefalinger fra underviseren blevet fulgt og i givet fald, hvordan? Er der progression i den studerendes arbejde hen over semestret og i givet fald inden for hvilke områder?

Refleksionsdelen må maksimalt være på 2 sider.

Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start. Opgaverne afleveres til underviseren inden for de frister, denne fastsætter. Hvis en opgave ikke afleveres til den aftalte tid vurderes porteføljen på forhånd til ikke-bestået.
Porteføljen bedømmes af eksaminator.

Reeksamen:

En intern prøve i: Lyd og musik i det offentlige rum (Sound and Music in Public Spaces). Prøven har form af en mundtlig gennemgang af én af de stillede opgaver i eksamensporteføljen. Opgaven trækkes ved prøvens start. Den komplette eksamensportefølje afleveres til den aftalte eksamenstermin og består af følgende bidrag:
* Et antal tekster og/eller arbejdspapirer, som dokumenterer den studerendes arbejde inden for modulets emnefelt
* En refleksion over porteføljens indhold, hvor følgende spørgsmål kan indgå: Er der problemtyper, som går igen? Er eventuelle råd og anbefalinger fra underviseren blevet fulgt og i givet fald, hvordan? Er der progression i den studerendes arbejde hen over semestret og i givet fald inden for hvilke områder?

Refleksionsdelen må maksimalt være på 2 sider.

Varighed for den mundtlige prøve er 20 min. inklusiv tid til votering og afgivelse af karakter.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSound and Music in Public Spaces
ModulkodeBAMUS202034
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
6. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet