Entreprenørskab og lydbranchen

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i et afgrænset emne indenfor entreprenørskab og lydbranchen. Der undervises således i:

  • grundlæggende tilgange til entreprenørskab som videnskabeligt og praktisk felt
  • tilgange til analyse og forståelse af markedsmekanismerne i musik- og lydbranchen

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • musik- og lydbranchens sammensætning, historie og mulige fremtid
  • metodiske og teoretiske tilgange til entreprenørskab i kulturbranchen
  • oplevelsesøkonomi
  • organisationsteori og management

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at reflektere over entreprenørens rolle i lyd- og musikbranchen
  • at forholde sig til branchens organisering og mulige udfordringer.
  • at formidle ovennævnte forhold

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • At vælge og reflektere over relevante entreprenørielle tilgange i arbejdet med lyd- og musikprojekter.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEntreprenørskab og lydbranchen
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en skriftlig hjemmeopgave på baggrund af et antal spørgsmål eller cases fremlagt af eksaminator. Opgaven skal redegøre for en konkret problemstilling i relation til kursets emnefelt.
Opgaveforlægget vælges af den/de studerende ud fra et antal forelagte forlæg.
Der gives 7 dage til udarbejdelse af opgaven. Opgaven må have et omfang på højst 8 sider
pr. studerende, højst 10 sider ved individuelle prøver.
Den skriftlige opgave bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEntrepreneurship and the Sound Industry
ModulkodeBAMUS202031
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
5. semester tilvalgsfaget
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet