Musik, teknologi og kultur

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i forskellige kulturbegreber i historisk belysning og moderne kulturteori samt et skriftligt projektarbejde inden for det musikteknologiske og musikkulturelle felt. Der undervises således i:

 • afgrænsede emner inden for musik og kultur
 • kulturteoretiske positioner i relation til musikalske fænomener.
 • analyse og teori vedrørende musik, teknologi og medier
 • sammenhænge mellem konkrete musikalske udtryksformer og teknologi
 • samspil mellem musik og formidlings- og distributionsmedier.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • kulturteoretiske positioner og strømninger inden for nyere tid
 • kulturteoretiske og metodiske problemer relateret til musikalske fænomener i kulturel, historisk og samfundsmæssig kontekst
 • fundamentale musikteknologiske og mediemæssige forhold og deres betydning for og sammenhænge med musikalske former og fænomener
 • samspillet mellem musik, medier og teknologi i relation til kulturelle og samfundsmæssige forhold.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at afgrænse og fokusere musikalske fænomener i deres kontekstuelle relationer
 • at analysere samspillet mellem musik, medier og teknologi
 • at vælge og anvende relevante analytiske og kulturteoretiske tilgange
 • at fremstille denne indsigt mundtligt og skriftligt.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at analysere musikalske fænomener i kulturteoretisk belysning
 • at forholde sig til musikteknologier og medier i relation til kulturelle og samfundsmæssige forhold
 • at arbejde med genremæssige, stilistiske, receptionsmæssige og formidlingsmæssige implikationer i kulturteoretisk kontekst i relation til en musikvidenskabelig problemstilling.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusik, teknologi og kultur
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og intern medbedømmer med udgangspunkt i en projektrapport udarbejdet af den/de studerende.
Fremstillingen må højst være på 15 sider pr. studerende, højst 20 sider ved individuelle
skriftlige fremstillinger.
Normeret prøvetid: 30 minutter til den første studerende og 20 minutter for hver yderligere
studerende, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle
prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
Prøven bedømmes af eksaminator og intern medbedømmer.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic, Technology and Culture
ModulkodeBAMUS202025
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
4. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet