Lyd i digitale medier

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kurser og studier i musikteknologi, programmering og lydstudieteknik. Der udbydes undervisning og kurser i:

  • analyse af musik og lyd i digitale medier herunder computerspil
  • produktion af musik og lyd i digitale medier

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • digitale lydformater og styreprotokoller til musik og lyd i digitale medier
  • teorier til analyse og beskrivelse af musik og lyd i digitale medier
  • perceptuel og psykologisk implikationer i forholdet mellem musik/lyd og billeder, fortælling og handling.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at generere musik og lyd i digitale medier
  • at udforme musik og lyd til digitale medier.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at beskrive og diskutere processer i relation til musik og lyd i digitale medier
  • at diskutere og redegøre for perceptuelle og psykologiske forhold i samspillet mellem musik/lyd og billeder, fortælling og handling  
  • at analysere, beskrive og evaluere anvendelsen af musik og lyd i digitale medier

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLyd i digitale medier
Prøveform
Skriftlig
En intern prøve i: Lyd i digitale medier (Sound in Digital Media). Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:
* Et antal løsninger af praktiske opgaver inden for områderne lyd og digitale medier samt tekster og/eller arbejdspapirer i relation hertil, som dokumenterer den studerendes arbejde inden for Lyd i digitale medier.
* En refleksion over porteføljens indhold, hvor følgende spørgsmål kan indgå: Er der problemtyper, som går igen? Er eventuelle råd og anbefalinger fra underviseren blevet fulgt og i givet fald, hvordan? Er der progression i den studerendes arbejde hen over semestret og i givet fald inden for hvilke områder?

Refleksionsdelen må maksimalt være på 2 sider.

Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start. Opgaverne afleveres til underviseren inden for de frister, denne fastsætter. Hvis en opgave ikke afleveres til den aftalte tid vurderes porteføljen på forhånd til ikke-bestået.
Porteføljen bedømmes af eksaminator.

Reeksamen:
En intern individuel prøve i: Lyd i digitale medier (Sound in Digital Media). Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:
Prøven har form af en mundtlig gennemgang af én af de stillede opgaver i eksamensporteføljen. Opgaven trækkes ved prøvens start. Den komplette eksamensportefølje afleveres til den aftalte eksamenstermin og består af følgende bidrag:
* Et antal løsninger af praktiske opgaver inden for inden for indspilnings- lydstudieteknik samt redegørelser for teoretiske problemstillinger i relation hertil
* En refleksion over porteføljens indhold, hvor følgende spørgsmål kan indgå: Er der problemtyper, som går igen? Er eventuelle råd og anbefalinger fra underviseren blevet fulgt og i givet fald, hvordan? Er der progression i den studerendes arbejde hen over semestret og i givet fald inden for hvilke områder?

Refleksionsdelen må maksimalt være på 2 sider.

Varighed for den mundtlige prøve er 20 min. inklusiv tid til votering og afgivelse af karakter.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSound in Digital Media
ModulkodeBAMUS202023
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
4. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet