Performance og produktion

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i Performance og produktion, og der afholdes kurser og undervisning inden for følgende fagområder:

 • indstudering af performance
 • grundlæggende design og produktion af performance
 • performanceteori.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • planlægning og realisering af forskellige performancescenarier
 • analyse af performancesteder og publikumssegmenter
 • centrale positioner inden for performanceteori

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at tilrettelægge og afvikle konkrete performanceevents
 • at arrangere, komponere og tilrette musik og lyd mhp. bestemte performancescenarier
 • at designe og iscenesætte performance på et grundlæggende niveau.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at skelne mellem forskellige performancescenarier på et teoretisk grundlag
 • at analysere og evaluere egne og andres performancedesign og events
 • at anvende relevante teknologier og strategier til planlægning, dokumentering og afvikling af performances.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPerformance og produktion
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og medbedømmer med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport og videodokumentation af en af den/de studerende tilrettelagt og udført performanceevent. Rammerne for den/de studerendes performance aftales ved kursets start.

Projektrapporten skal gøre rede for performancepraksis og -teori og for ide til og design af den konkrete performance i relation til den konkrete ramme. Prøven skal dokumentere, at den/de studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Rapporten må højst være på 15 sider med tillæg af 10 sider for hver yderligere studerende.
Det tilhørende audiovisuelle materiale må have en varighed på højst 15 minutter og skal dokumentere den/de studerendes performanceevent.

Normeret prøvetid: 30 minutter til den første studerende og 20 minutter for hver yderligere studerende, dog højest i alt 1 1/2 time ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPerformance and Production
ModulkodeBAMUS202020
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
4. semester
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet