Arrangement og sammenspil 1

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i arrangementsteknik, transskription og sammenspil, og der undervises i:

 • grundprincipper for pop- og rockarrangement
 • notation og transskription
 • grundlæggende sammenspil og instrumentarium.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • grundlæggende musikteoretisk terminologi til beskrivelse af musikalske udtryk og stilgrundlag
 • grundlæggende metoder i auditiv analyse af populærmusik
 • sammenhængen mellem udtryk og stilgrundlag samt udarbejdelsen af arrangementer på et grundlæggende niveau
 • fremførelsesmæssige implikationer i udførelsen af satser og arrangementer.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at arrangere musik på et grundlæggende niveau
 • at transskribere og notere musik samt udarbejde enkle partiturer
 • grundlæggende spille- og fremførelsesteknik
 • at instruere og lede populærmusikalske ensembler
 • udføre enkle forlæg på vokal, trommer, bas, guitar og keyboard.

 

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at arbejde formidlingsrettet med musikalske udtryksformer
 • at tilrettelægge, lede og realisere ensemblespil på et elementært niveau
 • at demonstrere elementære fremførelsestekniske færdigheder inden for vokal, trommer, bas, guitar og keyboard.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnArrangement og Sammenspil 1
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven er individuel.

Prøven kan beståes ved aktiv deltagelse i undervisningen, det vil sige mindst 80% tilstedeværelse samt tilfredsstillende deltagelse i og forberedelse til undervisningen.

Reeksamen:
Prøven omfatter en enkel hjemmeopgave, hvor den studerende udarbejder et arrangement inden for et stilgrundlag, der har været studeret og inddraget i undervisningen. Arrangementet udarbejdes over et forlæg, som eksaminanden vælger blandt et udvalg forelagt af eksaminator.
Der gives 3 dage til udarbejdelse af arrangementet.

Prøven omfatter endvidere indstudering og udførelse af arrangementet ledet af eksaminanden. Denne praktiske del af prøven skal dokumentere, at den studerende har tilegnet sig elementære færdigheder i instruktion og i demonstration på det rytmiske grundinstrumentarium.
Normeret prøvetid for den praktiske del af prøven: 30 minutter.

Prøven bedømmes af eksaminator og intern medbedømmer.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPopular Music Arrangement and Performance 1
ModulkodeBAMUS20202
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
1. semester: ordinær
5. semester: sidefag
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet