Komposition og lydproduktion

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

De studerende skal have bestået prøven i "Lydstudieteknik" for at kunne tilmelde sig undervisningen i "Komposition og Lydproduktion".

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i musik- og produktionsanalyse, kompositionsteknik, lydproduktion, musik- og lydprogrammering, og der afholdes kurser og undervisning inden for følgende fagområder: 

 • videregående studier i og analyser af populærmusikalske produktionsformer og udtryksmidler
 • komposition og arrangement
 • musik- og lyddesign vha. digitale redskaber
 • lydproduktion og tilrettelæggelse og ledelse af produktioner

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere Viden om:

 • musik- og lydproduktioner som afgrænsede og sammensatte artefakter
 • arrangements- og kompositionsteknik og lydproduktion på videregående niveau
 • principper for lyddesign og programmering af musik vha. dedikerede protokoller i relation til fx interaktive medier og computerspil.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at analysere og beskrive musik- og lydproduktioner i en præcis sproglig fremstilling og relevant terminologi
 • at udvikle og komponere originalmusik inden for afgrænsede stilgrundlag
 • at anvende lydstudiet og dets elementer i relation til afgrænsede lydproduktioner
 • at designe lyd og programmere musikalske forløb til interaktive medier
 • at tilrettelægge og gennemføre lydproduktioner af egne kompositioner og arrangementer i lydstudie

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at forholde sig metodisk og analytisk til musik- og lydproduktioner
 • at bekrive og diskutere musik- og lydproduktioner i fagrelevante perspektiver og ved brug af fagterminologi
 • at analysere og bestemme akustiske vilkår på et grundlæggende niveau
 • at vælge relevante digitale redskaber og metoder i arbejdet med musik og lyd
 • at redegøre for brug af indspilningsudstyr

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKomposition og lydproduktion
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven er individuel.
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og
censor med udgangspunkt i en lydproduktion af et af den studerende udarbejdet
arrangement samt en rapport, der gør rede for produktion, arrangement og produktionsforløb samt for de elementer af musik- og lydprogrammering, der indgår i produktionen, og de formater og standarder, som disse er baseret på. Den studerende fremstiller en lydproduktion af et arrangement, som den studerende selv har udarbejdet.


Arrangementsforlægget vælges individuelt ud fra et antal forelagte forlæg. Lydproduktion og
arrangement skal udarbejdes inden for de produktions- og arrangementsformer, der har
været inddraget i undervisningen, ligesom programmeringer skal være forbundet med det
pensum, der har været arbejdet med i undervisningen.
Der gives 7 dage til udarbejdelse af komposition, lydproduktion og rapport. Rapporten må højst være på 5 sider.
Prøven bedømmes af eksaminator og censor.
Normeret prøvetid: 30 min. for den praktiske del af prøven.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelComposing and Producing
ModulkodeBAMUS202019
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet