Performancefag 2

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

De studerende skal have bestået prøven i "Performancefag 1" for at kunne tilmelde sig undervisningen i "Performancefag 2".

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i det performancefag, som den studerende i tilknytning til adgangsprøven inden studiestart har aflagt prøve i.

Der undervises inden for følgende fagområder:

 • performanceteknik
 • indstudering
 • fortolkning
 • fremførelse

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • fremførelsesteknik
 • fortolkningspraksis
 • principper for formning af musikalske udtryk.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at udføre performances på et grundlæggende fremførelsesteknisk niveau inden for flere afgrænsede stilgrundlag og udtryksformer
 • at læse forlæg med relation til performancefaget
 • musikalsk formgivning
 • udtryksmæssig stilsikkerhed i indstudering og fremførelse af musik.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at demonstrere forskellige indstuderingsmetoder og fremførelsesteknikker og diskutere disse i et fagligt relevant perspektiv
 • at forholde sig til sine egne fortolknings- og indstuderingsmæssige valg inden for afgrænsede stilgrundlag og udtryksformer.

Hvor performancefaget er et instrument, er dette valgfrit blandt de instrumenter, der indgår i standard

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPerformancefag 2
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven er individuel.
Prøven kan bestås ved aktiv deltagelse i undervisningen, det vil sige mindst 80% tilstedeværelse samt tilfredsstillende deltagelse i og forberedelse til undervisningen.

Reeksamen:

Den studerende fremfører et opgivet program af en varighed på 5-10 min, hvori skal indgå mindst én opgave udført i ensemble og mindst én opgave udført solo, dvs. uakkompagneret og uden andres medvirken.

Programmet afleveres på et af studienævnet fastsat tidspunkt.

Normeret prøvetid: 20 min.

Prøven bedømmes af eksaminator og intern medbedømmer.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPerformance 2
ModulkodeBAMUS202018
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
2. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet