Performancefag 1

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i det performancefag, som den studerende i tilknytning til adgangsprøven inden studiestart har aflagt prøve i. 

Der undervises inden for følgende fagområder:

 • performanceteknik
 • indstudering
 • fortolkning
 • fremførelse.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • grundlæggende fremførelsesteknik
 • grundlæggende fortolkningspraksis
 • grundlæggende principper for formning af musikalske udtryk.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at udføre performances på et grundlæggende fremførelsesteknisk niveau inden for flere afgrænsede stilgrundlag og udtryksformer
 • at læse forlæg med relation til performancefaget
 • grundlæggende musikalsk formgivning
 • udtryksmæssig stilsikkerhed i indstudering og fremførelse af musik

Kompetencer

Kompetencer til:

 • at demonstrere forskellige grundlæggende indstuderingsmetoder og fremførelsesteknikker og diskutere disse i et fagligt relevant perspektiv
 • at forholde sig til sine egne fortolknings- og indstuderingsmæssige valg inden for afgrænsede stilgrundlag og udtryksformer.

Hvor performancefaget er et instrument, er dette valgfrit blandt de instrumenter, der indgår i standard ensemblebesætningen inden for populærmusik (rytmegruppeinstrumenter blæsere, m.v.)

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPerformancefag 1
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan beståes ved aktiv deltagelse i undervisningen, det vil sige mindst 80% tilstedeværelse samt tilfredsstillende deltagelse i og forberedelse til undervisningen.

Reeksamen:
Den studerende fremfører et opgivet program af en varighed på 5-10 min.
Programmet afleveres på et af studienævnet fastsat tidspunkt.

Normeret prøvetid: 20 min.
Prøven bedømmes af eksaminator og intern medbedømmer.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPerformance 1
ModulkodeBAMUS202017
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
1. semester.
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet