Færdighed og performance 3

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

De studerende skal have bestået prøven i "Færdighed og Performance 2" for at kunne tilmelde sig undervisningen i "Færdighed og Performance 3".

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i:

 • videregående klaver- og sangteknik
 • kropslig fundering af sangstemmen
 • indstudering og fortolkning af korpartiturer
 • ledelse og udførelse af kormusik og korstemmer
 • slagteknik
 • krop og bevægelse.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • teknik og metode til indstudering, udførelse og ledsagelse af nodenoterede og becifringsnoterede forlæg
 • sangpædagogiske principper
 • klavertekniske praksisformer, deres brug og udførelse
 • grundprincipper for sekunda vista udførelse af musikalske forlæg
 • grundlæggende akkompagnementsprincipper
 • grundprincipper for og teknik til opvarmning, instruktion og ledelse af kor og ensembler inden for såvel det klassiske som det rytmiske område
 • grundlæggende slagteknik, vejrtrækning og indsatser.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at udføre indstuderede klaversatser og enkle sekunda vista klaversatser inden for forskellige satstyper og forskellige funktionssammenhænge
 • at udføre indstuderede sange og enkle sange sekunda vista inden for forskellige satstyper
 • at instruere, opvarme og lede kor og ensembler inden for såvel det klassiske som det rytmiske område.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at tilrettelægge indstudering og udførelse af enkle satser i klaver og sang
 • at vælge og anvende relevante akkompagnementsteknikker
 • at vælge og anvende relevante sekunda vista-teknikker
 • at vælge og anvende relevante sangpædagogiske metoder.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFærdighed og performance 3
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved aktiv deltagelse i undervisningen, det vil sige mindst 80% tilstedeværelse samt tilfredsstillende deltagelse i og forberedelse til undervisningen.

Reeksamen:
En intern individuel prøve i: Færdighed og performance 3 (Performance 3).
Prøven har form som en indstudering og fremførelse. Den studerende indstuderer og leder en sats for kor eller kor med ensemble. Genrevalget er bestemt af semestrets pensum.

Prøven skal dokumentere, at den studerende har opnået let øvede færdigheder i at instruere
og lede musikudøvelse, i at anvende sin sangstemme selvstændigt og til foresyngning af
korstemmer samt i at anvende klaver til at forespille musikstykker og til støtte for såvel
indstudering som akkompagnement. Prøven skal endvidere dokumentere, at den studerende
har opnået kompetencer med hensyn til stemmeteori, stemmeanalyse og –
typebestemmelse.

Ved bedømmelsen lægges der vægt på den studerendes færdighed i at anvende de
grundlæggende teknikker inden for sang, klaver og korledelse korrekt.

Normeret prøvetid: 30 min.

Prøven bedømmes af eksaminator og intern medbedømmer.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelConducting and Performance 3
ModulkodeBAMUS202013
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester Bachelor (almen)
1. semester kandidatsidefag
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet