Musikteori og grundlæggende satsteknik 2

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i musikteori, hørelære og satsteknik, og der undervises i:

  • den vestlige musiks elementer (rytme, linearitet, samklang), formlære og repræsentations- og notationssystemer
  • harmonisering og udvalgte satsprincipper.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • den vestlige musiks elementer, formtyper og repræsentations- og notationsformer
  • musikteoretiske metoder og redskaber til beskrivelse af musikalske udtryk og stilgrundlag.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at harmonisere og arrangere musik på et grundlæggende niveau
  • at notere musik og udarbejde partiturer.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at arbejde analytisk, konstruktivt og formidlingsrettet med musikalske udtryksformer.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Det er en forudsætning for deltagelse at prøven i Musikteori og grundlæggende satsteknik 1 er bestået forud for prøven i Musikteori og grundlæggende satsteknik 2.

Prøver

Prøvens navnMusikteori og grundlæggende satsteknik 2
Prøveform
Skriftlig
En intern prøve i: Musikteori og grundlæggende satsteknik 2 (Theory of Music and Basic Harmony 2). Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:
* Et antal øvelsesopgaver, arbejdspapirer, satser o.l., som dokumenterer den studerendes indsigt i musikteoretiske forhold samt arbejder med udvalgte satsteknikker inden for den vestlige musiktradition
* En refleksion over porteføljens indhold, hvor følgende spørgsmål kan indgå: Er der problemtyper, som går igen? Er eventuelle råd og anbefalinger fra underviseren blevet fulgt og i givet fald, hvordan? Er der progression i den studerendes arbejde hen over semestret og i givet fald inden for hvilke områder?

Refleksionsdelen må maksimalt være på 2 sider.

Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start. Opgaverne afleveres til underviseren inden for de frister, denne fastsætter. Hvis en opgave ikke afleveres til den aftalte tid vurderes porteføljen på forhånd til ikke-bestået.
Porteføljen bedømmes af eksaminator.


Reeksamen
En intern prøve i: Musikteori og grundlæggende satsteknik 2 (Theory of Music and Basic Harmony 2). Prøven har form af en mundtlig gennemgang af én af de stillede opgaver i eksamensporteføljen. Opgaven trækkes ved prøvens start. Den komplette eksamensportefølje afleveres til den aftalte eksamenstermin og består af følgende bidrag:
* Et antal øvelsesopgaver, arbejdspapirer, satser o.l., som dokumenterer den studerendes indsigt i musikteoretiske forhold samt arbejder med udvalgte satsteknikker inden for den vestlige musiktradition
* En refleksion over porteføljens indhold, hvor følgende spørgsmål kan indgå: Er der problemtyper, som går igen? Er eventuelle råd og anbefalinger fra underviseren blevet fulgt og i givet fald, hvordan? Er der progression i den studerendes arbejde hen over semestret og i givet fald inden for hvilke områder?
Refleksionsdelen må maksimalt være på 2 sider.
Varighed for den mundtlige prøve er 20 min. inklusiv tid til votering og afgivelse af karakter.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTheory of Music and Basic Harmony 2
ModulkodeBAMUS202010
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
2. semester
Sidefag: 6. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet