Læreterapi: Gruppeterapi 2

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et kursusmodul, der omfatter basal praktisk-terapeutisk træning i gruppeterapi som læreterapi. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om

 • gruppemusikterapi
 • gruppeprocesser
 • betydningen af kontakt med egne følelser
 • betydningen af følelsesmæssig kontakt med andre.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om færdigheder i

 • at indgå i et gruppeprocesorienteret fag med autentisk materiale inden for læreterapiens rammer
 • at formulere et begyndende kendskab til egne ressourcer og udviklingspotentialer i relation til egne følelsesmæssige processer
 • at formulere et begyndende kendskab til egne relationsmønstre knyttet til erfaringer i den gruppeterapeutiske proces
 • udtrykke sig musikalsk i en gruppeterapeutisk ramme.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om kompetencer til

 • at formulere sig om egen lærings- og udviklingsproces i gruppemusikterapien inden for læreterapiens gældende rammer
 • at formulere sig om gruppens dynamik og udvikling i gruppemusikterapien
 • at reflektere over forholdet mellem individ og gruppe.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLæreterapi: Gruppeterapi 2
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan beståes ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, hvilket indebærer min. 80 % tilstedeværelse samt løsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.

Reeksamen:
Prøven har form af en skriftlig opgave, hvor den studerende udfærdiger en rapport over sit gruppemusikterapiforløb. I rapporten skal den studerende beskrive og reflektere over sit læreterapeutiske udviklingsforløb i gruppemusikterapien i relation til erfaringer med kontakt til følelser og evne til musikalsk og verbalt at udtrykke egne følelser samt i relation til følelsesmæssig kontakt med andre gruppemedlemmer. Den studerende skal forholde sig refleksivt til indhold og proces fra de dage vedkommende var fraværende gennem læsning af referaterne samt reflektere over dynamikken mellem individ og gruppe både i forhold til den konkrete gruppeproces såvel som til gruppeprocesser generelt. Rapporten skal desuden anvende minimum 2 referencer til den litteratur der er angivet i modulbeskrivelsen. Erfaringer fra 1. semester må gerne inddrages som baggrund for læreterapien på 2. semester.

Sidetal: Rapporten skal være på mindst 5 sider og må højst være på 7 sider.

Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTraining Therapy: Group Therapy 2
ModulkodeBAMTP20247
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
1. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) musikterapi
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet